Dnevi dejavnosti na POŠ Liboje

Dnevi dejavnosti 1. VIO:

ŠPORTNI DNEVI- LIBOJE

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)

 

1.VIO

 

 

(29.9.2018)

 

 

Evropski športni dan – Športni val

 

 

 

 

Griže

 

 

 

5 ur Razredniki POŠ Liboje /

 

1.VIO

januar/

februar 2019

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN – sankanje in igre na snegu

 

Liboje – hrib pri šoli 5 ur Razredniki /

 

1.VIO

 

 

april 2019

 

 

TEK OKOLI VRBENSKEGA JEZERA

 

Vrbje 5 ur Sašo Kač /

 

1.VIO

 

 

april 2019

 

 

 

ATLETIKA

 

 

 

 

 

Griže

 

 

 

5 ur

 Vlasta Polenik,

razredniki

/
1.VIO maj/junij 2019 POHOD NA BRNICO Brnica 5 ur

 

 

 

razredniki

 

 

 

/

 

 

 

Dnevi dejavnosti 1. VIO:      KULTURNI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
1.      VIO

Po dogovoru

(januar   /februar 2019)

GREMO V GLEDALIŠČE

 

Žalec 5 ur Vodja 1.VIO, razredniki POŠ Liboje, ZKŠT Žalec

Cena vstopnice za predstavo

+prevoz

 

1.VIO marec 2019 Moja družina- priprava kulturnega programa za starše Liboje 5 ur

razredniki POŠ Liboje

 

1. VIO

 

april 2019

 

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE – bralni maraton, (gost Adi Smolar)

 

Griže 5 ur Breda Veber Cena predstavitve gosta
1.VIO

 

april /maj 2019

 

 

BALETNA PREDSTAVA

 

 

Žalec

 

5 ur

Vodja 1.VIO, razredniki POŠ Liboje,

GŠ Risto Savin

 

/

 

 

 

Dnevi dejavnosti 1. R:      TEHNIŠKI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
1. marec 2019

 

 

 

OD IDEJE DO IZDELKA

 

 

 

Liboje 5 ur Ana Rudnik Pavlica, razredniki POŠ Liboje material
1.

 

23.5. 2019

 

Čebelarstvo – UNESCO Liboje 5 ur Matjaž Mavhar, razredniki POŠ Liboje material
1.

 

junij 2019

 

ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE Liboje 5 ur razredniki POŠ Liboje material

 

 

 

 

Dnevi dejavnosti 2. R:      TEHNIŠKI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2015)
2.

marec 2019

 

OD IDEJE DO IZDELKA (izdelek iz različnih materialov) Liboje 5 ur Ana Rudnik Pavlica, razredniki POŠ Liboje Material
2.

 

23.5. 2019

 

 Čebelarstvo – UNESCO Liboje 5 ur Matjaž Mavhar, razredniki POŠ Liboje Material
2.

JUNIJ 2019

 

ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

 

Liboje 5 ur razredniki POŠ Liboje

/

 

 

 

 

Dnevi dejavnosti 3. R:      TEHNIŠKI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2015)
3. marec 2019 OD IDEJE DO IZDELKA Liboje 5 ur Ana Rudnik Pavlica,   razredniki POŠ Liboje material
3. 23.5. 2019 Čebelarstvo – UNESCO Liboje 5 ur Matjaž Mavhar, razredniki POŠ Liboje material
3.

 

junij 2019

 

ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE Liboje 5 ur razredniki POŠ Liboje /

 

 

 

Dnevi dejavnosti 1. R:      NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška
1.

Po dogovoru

 

SKRBIMO ZA ZDRAVJE

zdravstvena sistematika

Žalec 5 ur razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec /
1.

 

oktober 2018

 

 

GOZD

 

Liboje 5 ur razredniki POŠ Liboje /
1.

 

november 2018

 

Slovenski tradicionalni zajtrk Liboje 5 ur

Petra Župevc, razredniki POŠ Liboje

 

/

 

 

Dnevi dejavnosti 2. R:      NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2015)
2.

Po dogovoru

 

SKRBIMO ZA ZDRAVJE

zobna sistematika

 

 

Petrovče

 

 

 

 

5 ur

 

 

 

 

razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec

 

/

 

 

/

2.

 

oktober 2018

 

GOZD

 

Liboje 5 ur razrednik POŠ Liboje /
2.

 

november 2018

 

Slovenski tradicionalni zajtrk Liboje 5 ur

Petra Župevc, razredniki POŠ Liboje

 

/

 

 

/

 

 

 

 

Dnevi dejavnosti 3. R:      NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2015)
3. Po dogovoru SKRBIMO ZA ZDRAVJE sistematika Žalec 5 ur razredniki POŠ Liboje, svetovalna služba v sodelovanju  z ZD Žalec /
3.

 

november 2018

 

Slovenski tradicionalni zajtrk Liboje 5 ur

Petra Župevc, razredniki POŠ Liboje

 

/
3. junij 2019 ZRAK Liboje 5 ur razredniki POŠ Liboje /

 

POUK NA TERENU

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška

1.

in

2.

maj 2019

 

ŽIVALSKI VRT

 

 

 

 

Ljubljana

 

 

 

5 ur razredniki POŠ Liboje Vstopnina in prevoz
3.

 

maj 2019

 

 

ROGATEC

 

 

 

 

Rogatec

 

 

 

5 ur razredniki POŠ Liboje Vstopnina , prevoz in vodenje