Interesne dejavnosti

Dejavnosti vodi učitelj šole ali zunanji izvajalec. Aktivnosti vzpodbujajo razvijanje ustvarjalnosti, domišljije in osebne rasti na najrazličnejših področjih umetnosti, kulture, tehnike, računalništva, športa, Unesca.

INTERESNE DEJAVNOSTI (ID) – OŠ Griže

1. VIO:

INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC RAZRED PREDVIDEN TERMIN
Plesni krožek Sabina Skarlovnik 1.- 3. Torek, 7.30 (predura)
Folklora Monika Pinter 1.- 3. Četrtek, 7.30 (predura)
Ročna dela Damjana Lončarič Schweiger 1.  – 3. Po dogovoru
Mlajši otroški pevski zbor Mateja Hleb 1.-2. Četrtek, 6. ura
Otroški pevski zbor Brigita Lesjak 3. Ponedeljek, 7.30 in sreda 6. ura
Planinski krožek Tjaša Centrih 1.-3. Pohodi ob sobotah po dogovoru
Naravoslovni krožek Maja Matjaž 1.-3. Torek, 6. ura

 

Preostali razpored interesnih dejavnosti bo objavljen do konca mesece septembra.

Dostopnost