Interesne dejavnosti

Dejavnosti vodi učitelj šole ali zunanji izvajalec. Aktivnosti vzpodbujajo razvijanje ustvarjalnosti, domišljije in osebne rasti na najrazličnejših področjih umetnosti, kulture, tehnike, računalništva, športa, Unesca.

INTERESNE DEJAVNOSTI (ID) – OŠ Griže

Mentor Dejavnost Razred
Kulturno umetniško področje
Monika Pinter Folklora 1. – 3.
Monika Pinter Folklora 4. – 6.
Sabina Skarlovnik Ustvarjalnice – ples po dogovoru
Tamara Potočnik Ustvarjalnice – lutke 4.
Andreja Konovšek Ustvarjalnice – lutke 4.
Mateja Hleb Mlajši otroški pevski zbor 2. – 3.
Brigita Lesjak Otroški pevski zbor 4. – 5.
Petra Župevc Mediacija 4. – 6.
Andreja Konovšek Mediacija 7. – 9.
Petra Župevc Gledališki krožek 5.
Brigita Lesjak – zbor OŠ Glasbena pravljica – projekt po dogovoru
Sabina Skarlovnik – ples Glasbena pravljica – projekt po dogovoru
Petra Župevc – igra Glasbena pravljica – projekt po dogovoru
Mateja Hleb – solisti OŠ Glasbena pravljica – projekt po dogovoru
Ana Rudnik Pavlica – band Glasbena pravljica – projekt po dogovoru
Marko Šavc – band Glasbena pravljica – projekt po dogovoru
Ana Rudnik Pavlica Šolski band OŠ po dogovoru
Marko Šavc Šolski band OŠ po dogovoru
Sabina Jevšenak Šolski radio 6. – 9.
Matej Ocvirk Raziskujem zgodovino …  6. – 9.
Polona Jelen Knjižničarski krožek  6. – 9.
Matjaž Mavhar OPZ POŠ  1. – 5.
Andreja Konovšek MPZ OŠ 6. – 9.
Vlasta Polenik POŠ folklora 1. – 5.
Darja Kovač POŠ dramsko – recitatorski krožek  1. – 5.
Marko Šavc Angleški debatni klub po dogovoru
Sabina Jevšenak Ustvarjalno pisanje  6. – 9.
Polona Jelen

Bralni klub

(BZ + EKO BZ + Noč branja za PS)

6. – 9.
Ana Rudnik Pavlica Ustvarjam mozaik/vitraž po dogovoru
Saša Silovšek

NIP nemščina

(vzeto iz fonda ur za ID)

po dogovoru
Breda Bračko Likovni krožek 6. – 9.
Poljudno znanstveno področje    
Martina Petelinek Unesco klub  4. – 9.
Vesna Navodnik Ocvirk Jaz in okolje 7. – 9.
Ana Rudnik Pavlica Jaz in okolje 7. – 9.
Matej Ocvirk Jaz in okolje 7. – 9.
Martina Govejšek Naravoslovni krožek  (Kresniček) 4. – 5.
Mojca G. Plevnik    Vesela šola 4. – 6.
Tamara Himelrajh Vesela šola 7. – 9.
Vesna Navodnik Ocvirk Naravoslovni krožek  (Kresniček) 6. – 7.
Marija Vaš Razvedrilna matematika 6. – 7.
Marija Vaš Razvedrilna matematika 8. – 9.
Polona Čmer Podjetniški krožek po dogovoru
Ana Cencelj Podjetniški krožek po dogovoru
Marija Vaš Logika 6. – 7.
Ana Cencelj Logika 8. – 9.
Ana Cencelj IKT podpora aktivnostim na šoli – delo z nadarjenimi učenci 6. – 9.
Marija Vaš Turistični krožek 6. – 9.
Športno področje    
Martina Govejšek Kolesarski izpit (praktični del) 5.
Mojca G. Plevnik Kolesarski izpit (praktični del) 5.
Matjaž Mavhar Kolesarski izpit (praktični del) 5.
Sašo Kač Šport za fante 6. – 9.
Sašo Kač

Mladina in gore

(ali tekmovanje ali 2 pohoda)

6. – 9.
Metka Umek Šport za dekleta 6. – 9.
Tjaša Centrih Planinski krožek po dogovoru
Alenka Turk Na potep po okolice šole 1. – 3.
Brigita Krajnc Joga za otroke 4. – 5.
Ivan Pišek Prometni krožek 6. – 9.

 

INTERESNE DEJAVNOSTI (ID) – POŠ Liboje 

Mentor Dejavnost Razred
Kulturno umetniško področje
Matjaž Mavhar OPZ 1. – 5.
Suzana Zagorec Likovno-dekorativni krožek 1. – 5.
Vlasta Polenik Folklora 1. – 5.
Darja Kovač Dramsko-recitatorski krožek 1. – 5.
Poljudno znanstveno področje
Matjaž Mavhar Čebelarski krožek POŠ (Vir: ČZS) po dogovoru
Matjaž Mavhar Kolesarski izpit 5.
Matjaž Mavhar Naravoslovno-matematični krožek 4. – 5.

Dostopnost