Dnevi dejavnosti 4., 5. razred OŠ Griže

2. VIO ŠPORTNI DNEVI

Razred

mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška

(brez prevoza)

5.r (7. – 11. 10. 2019)
oktober
2019
Plavanje ŠVN
Debeli rtič
5 ur
Metka Umek
/
OŠ Griže 2. VIO
POŠ Liboje, 2. VIO
oktober 2019
oktober 2019
Pohod
Pohod
Hom
Brnica
5 ur
vodja aktiva 2. VIO,
razredniki
/
2. VIO
januar 2020
februar  2020
Zimski športni dan – sankanje in igre na snegu
(POŠ Liboje)
Griže- Murov hrib
Liboje – hrib pri šoli
5 ur
vodja aktiva 2. VIO,
razredniki
/
2. VIO
april
2020
Atletika
Žalec
5 ur
Metka Umek
/
2. VIO
junij
2020
Športni val
Griže
5 ur
Sašo Kač
/
2. VIO KULTURNI DNEVI

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška

(brez prevoza)

2. VIO
december
2019
Pletemo niti mreže z jubilejem unesca
Griže, Liboje
5 ur
Monika Pinter,
razredniki
(1.-9.r)
material
2. VIO
po dogovoru
(jan./feb.)
Heidi
Žalec
5 ur
Polona Čmer
cena vstopnice za predstavo
+prevoz
2. VIO
marec- maj
2020
Lutkovna predstava, muzej
Ljubljana
5 ur
Mojca Govek Plevnik
cena vstopnic za predstavo, muzej (10evrov)
+prevoz
2. VIO TEHNIŠKI DNEVI

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška

(brez prevoza)

4.
oktober
2019
Prometni dan
Griže
5 ur
Ivan Pišek,
razredniki
/
4.
november
2019
Lesena škatlica
Griže
5 ur
razredniki
/
4.
december
2019
Od ideje do izdelka
Griže
5 ur
razredniki
material
4.
junij
2020
Elektrika in magnetizem
Griže
5 ur
Ivan Pišek,
razredniki
/

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška

(brez prevoza)

5.
oktober
2019
Prometni dan
Griže
5 ur
Ivan Pišek, razredniki
/
5.
januar
2020
Izdelek iz tehniške škatle – hladilna torba
Griže
5 ur
razredniki
material
5.
december 2019
Od ideje do izdelka
Griže
5 ur
razredniki
/
5.
april
2020
Kolesarski izpit
Šempeter
5 ur
razredniki
/
2. VIO NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška

(brez prevoza)

4.
17. 10.
2019
Jaz in okolje
(Unesco-NA-MA poti)
Griže,
5 ur
Monika Pinter, razredniki
material
4.
februar
2020
Poskusi iz vsakdanjega življenja
Griže
5 ur
razredniki
 /
4.
april
2020
Čutila
Griže
5 ur
razredniki
/

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška

(brez prevoza)

5.
oktober
2019
Rastlinstvo in živalstvo primorskega sveta
(ŠVN)
Debeli Rtič
5 ur
razredniki
/
5.
17.10.
2019
Jaz in okolje
(Unesco-NA-MA poti)
Griže
5 ur
Monika Pinter,
razredniki
material
5.
junij
2020
Gozdna učna pot Hrastje
Griže
5 ur
razredniki
/