Kulturni dnevi

 

 

 

KULTURNI DNEVI OŠ GRIŽE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

OŠ Griže

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
1.      VIO

Po dogovoru

(januar/ februar 2019)

GREMO V GLEDALIŠČE

 

 

Žalec 5 ur Vodja 1.VIO, razrednik, ZKŠT Žalec

Cena vstopnice za predstavo

+prevoz

 

1.VIO marec 2019 MOJA DRUŽINA- priprava kulturnega programa za starše Griže 5 ur razredniki /
1. VIO

maj 2019

 

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE – bralni maraton, (gost Boštjan Goren)

 

Griže 5 ur Breda Veber Cena predstavitve gosta
1.VIO

april /maj 2019

 

BALETNA PREDSTAVA

 

Žalec

 

5 ur

Vodja 1.VIO, razredniki,

GŠ Risto Savin

 

/

 

POŠ Liboje

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
1.      VIO

Po dogovoru

(januar   /februar 2019)

GREMO V GLEDALIŠČE

 

Žalec 5 ur Vodja 1.VIO, razredniki POŠ Liboje, ZKŠT Žalec

Cena vstopnice za predstavo

+prevoz

 

1.VIO marec 2019 MOJA DRUŽINA-  priprava kulturnega programa za starše Liboje 5 ur

razredniki POŠ Liboje

 

1. VIO

maj 2019

 

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE – bralni maraton, (gost Boštjan Gorenc)

 

Griže 5 ur Breda Veber Cena predstavitve gosta
1.VIO

april /maj 2019

 

BALETNA PREDSTAVA

 

Žalec

 

5 ur

Vodja 1.VIO, razredniki POŠ Liboje,

GŠ Risto Savin

 

/

 

OŠ Griže in POŠ Liboje

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)

2. VIO

 

marec MOJA DRUŽINA- priprava kulturnega programa Griže, Liboje 5 ur

Razredniki

(1.-9.r)

/
2. VIO

Po dogovoru

(jan./feb. 2019)

 

GREMO V GLEDALIŠČE

 

SLG Celje

 

5 ur Polona Čmer

Cena vstopnice za predstavo

+prevoz

 

2. VIO

maj 2019

 

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE – bralni maraton, (gost Boštjan Gorenc)

 

Griže 5 ur Breda Veber Cena predstavitve
2. VIO

April /maj 2019

 

BALETNA PREDSTAVA

 

Žalec

 

5 ur

Vodja 2. VIO, razredniki,

GŠ Risto Savin

 

/

 

6., 7., 8., 9. razred

 

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku
6. Po dogovoru Gremo v kino – filmska vzgoja Celje 5 ur Polona Čmer

Prevoz

vstopnina

6. Po dogovoru

Za devetimi gorami – pripovedovalsko-glasbena predstava

Ogled razstave Cankar in Evropa – delavnice

Cankarjev dom 5 ur Polona Čmer, Vesna Družinec Pilko Vstopnina, prevoz

 

6.

Marec 2019 Priprava kulturnega programa za starše OŠ Griže 5 ur

Razredniki

sorazredniki

7. Po dogovoru Gremo v kino Celje 5 ur

Polona Čmer,

 

Prevoz

vstopnina

7. Po dogovoru

Kralj Matjaž

pripovedovalsko-glasbena predstava

Ogled razstave Cankar in Evropa – delavnice

Cankarjev dom 5 ur

Polona Čmer, Vesna Družinec Pilko

 

Prevoz vstopnina
7. Marec 2019 Priprava kulturnega programa za starše OŠ Griže 5 ur

Razredniki

sorazredniki

8. Po dogovoru

Prosto po Prešernu – gledališka predstava

Ogled razstave Cankar in Evropa – delavnice

Cankarjev dom 5 ur

Polona Čmer

Vesna Družinec Pilko

Polonca Jelen

Prevoz

vstopnina

 

8. Po dogovoru Gremo v kino

Celje

 

5 ur

Polona Čmer

Vesna Družinec Pilko

Polonca

Jelen

Prevoz

vstopnina

8. Marec 2019 Priprava kulturnega programa za starše Oš Griže 5 ur

Razredniki

sorazredniki

9. Po dogovoru

iCankar –

gledališka predstava

Ogled razstave Cankar in Evropa – delavnice

Cankarjev dom 5 ur

Polona Čmer

Vesna Družinec Pilko

Polonca

Jelen

Prevoz

vstopnina

9. Marec 2019 Priprava kulturnega programa za starše OŠ Griže 5 ur

Razredniki

sorazrednik

9. Junij 2019 Valeta OŠ Griže 5 ur Razrednika