Naravoslovni dnevi

NARAVOSLOVNI DNEVI OŠ GRIŽE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

Dnevi dejavnosti 1. R:      NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška
1.

Po dogovoru

 

SKRBIMO ZA ZDRAVJE

–        zdravstvena sistematika

Žalec 5 ur Razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec /
1. oktober 2018 GOZD Griže 5 ur razredniki /
1.

november 2018

 

Slovenski tradicionalni zajtrk

Griže

 

5 ur

Petra Župevc, razredniki

 

/

 

 

Dnevi dejavnosti 2. R:      NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
2.

Po dogovoru

 

SKRBIMO ZA ZDRAVJE

–        zobna sistematika

 

 

Žalec

 

 

 

 

5 ur

 

 

 

 

Razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec

 

/

 

 

/

2. oktober 2018

GOZD

 

Griže 5 ur razrednik /
2. november 2018 Slovenski tradicionalni zajtrk

Griže

 

5 ur

Petra Župevc, razredniki

 

/

 

 

 

 

Dnevi dejavnosti 3. R:      NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
3. Po dogovoru SKRBIMO ZA ZDRAVJE- sistematika

Žalec

 

5 ur Razredniki, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec /
3.

november 2018

 

Slovenski tradicionalni zajtrk

Griže

 

5 ur

Petra Župevc, razredniki

 

/
3.

junij 2019

 

 

ZRAK – POSKUSI

 

Griže

 

5 UR

razrednik

 

/

 

 

 

Dnevi dejavnosti 4. R:      NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška

4.

OŠ Griže

 

November 2018

 

Slovenski tradicionalni zajtrk

Griže,

Liboje

5 ur

Petra Župevc, razredniki

 

Material

4.

OŠ Griže

 

Februar 2019 POSKUSI IZ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA Griže 5 ur Matjaž Mavhar, Brigita Krajnc

4.

OŠ Griže

 

April

2019

 

ČUTILA

 

Griže 5 ur Brigita Krajnc,  Matjaž Mavhar /

 

 

Dnevi dejavnosti 5. R:      NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška

5.

OŠ Griže

 

Oktober 2018 Rastlinstvo in živalstvo primorskega sveta Debeli Rtič 5 ur Mojca Govek Plevnik, razredniki /

5.

OŠ Griže

 

November 2018

 

Slovenski tradicionalni zajtrk Griže 5 ur

Petra Župevc, razredniki

 

Material

5.

OŠ Griže

 

Junij 2019 NAPRAVE IN STROJI Griže 5 ur Martina Govejšek, Mojca Govek Plevnik /

 

 

Dnevi dejavnosti 6. R: NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
6.

november

2018

Slovenski tradicionalni zajtrk OŠ Griže 5 ur Petra Župevc, razredniki material
6. januar 2019 Kresniček OŠ Griže 5 ur Martina Petelinek
6.

februar, marec

2019

PO SLEDEH ŽIVALI in DREVESA POZIMI

(v okviru ŠVN)

? 5 ur

razredniki ,

Martina Petelinek, Danica Slekoveci

*Opomba: MOŽNOST SPREMEMBE ND (skozi šolsko leto), V KOLIKOR UČENCI NE GREDO V ŠVN – SMUČANJE!

 

Dnevi dejavnosti 7. R: NARAVOSLOVNI DNEVI

 

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
7.

november

2018

Slovenski tradicionalni zajtrk OŠ Griže 5 ur Petra Župevc, razredniki material
7.

februar, marec

2019

PO SLEDEH ŽIVALI in DREVESA POZIMI

(v okviru ŠVN)

? 5 ur

razredniki ,

Martina Petelinek, Danica Slekoveci

7. junij 2019 Morski svet Piran 5 ur Martina Petelinek avtobusni prevoz

*Opomba: MOŽNOST SPREMEMBE ND (skozi šolsko leto), V KOLIKOR UČENCI NE GREDO V ŠVN – SMUČANJE!

Dnevi dejavnosti 8. R: NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
8. po dogovoru SKRBIMO ZA ZDRAVJE Zdravstveni dom Žalec 5 ur Biljana Milanković, razredniki avtobus
8.

november

2018

Slovenski tradicionalni zajtrk OŠ Griže 5 ur Petra Župevc, razredniki material
8. 3.6.2019-7.6.2019

ŽIVALSTVO IN RASTLINSTVO REKE RAK, KRAŠKI POJAVI

(v okviru ŠVN)

Rakov Škocjan 5 ur razredniki  po stroškovniku

 

Dnevi dejavnosti 9. R: NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
9. oktober 2018 Jedrska tehnologija, od kod in kam Ljubljana 5 ur Ivan Pišek avtobusni prevoz
9. november 2018 Slovenski tradicionalni zajtrk OŠ Griže 5 ur Petra Župevc, razredniki material
9. november 2018

(NE)odvisen sem…

(varno in odgovorno odraščanje in varna raba interneta)

OŠ Griže 5 ur

Biljana Milanković, razredniki,

ZD Žalec,

safe.si

plačilo delavnice