Prvi šolski dan

Spoštovani starši,

V četrtek, 1. 9 .2022, se vračamo v šolo. Šolsko leto se pričenja običajno. S poukom bomo pričeli ob 8.20, zato naj učenci ne prihajajo predčasno v šolo . Vstop v šolo bo dovoljen (razen izjem) šele ob 8. uri. Pouk se bo končal najkasneje ob 13.35 (konec 6. ure) ali pa že prej, odvisno od števila ur na urniku*

Ob vstopu v šolo  bodo učence pričakali razredniki in razredničarke in jih usmerjali v garderobe in matične učilnice.

Učenci naj po končanem pouku čimprej odidejo domov. Za ostale bo organizirano podaljšano bivanje.

 Šolski avtobusi vozijo po ustaljenem voznem redu:

  • prihod med 8.00 in 8.10 iz smeri Liboj in Zabukovice,
  • odhod iz Griž med 13.00 in 13.10 v smer Zabukovice in Liboje,
  • odhod iz Griže med 13.50 in 14.00 v smer Zabukovice in Liboj.

Prav tako vozi tudi šolski kombi.

Prvi dan bo organizirana šolska malica za vse in kosilo za tiste, ki so nanj naročeni. V primeru, da učenec kosila ne potrebuje javite to v tajništvo šole do četrtka, 1.9.2022.

Učenci naj v šolo prinesejo šolske copate in beležko ter ključe garderobnih omaric. Opozorite jih na upoštevanje splošnih higienskih ukrepov: higiena kašlja, higiena rok.

V šolo naj pridejo le popolnoma zdravi otroci.

Vstop v šolo je dovoljen le učencem in delavcem šole.

                                                                                                                                                                                                  Kolektiv OŠ Griže in POŠ Liboje

 

Samotestiranje učencev

V šolskem letu 2022/23 se samotestiranje učencev  izvaja v domačem okolju ob pojavu simptomov značilnih za covid-19 oz. po stiku z okuženo osebo. Ob poslabšanju epidemiološke situacije se samotestiranje predlaga za vse učence enkrat tedensko. Če razvijejo simptome  značilne za covid-19, o tem obvestijo pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika.

Če je rezultat samotestiranja negativen ni nadaljnjih ukrepov v VIZ. V primeru, da imajo učenci simptome, o nadaljnji diagnostiki odloča pediater oz. izbrani osebni zdravnik. Le-ti se vrnejo v VIZ, ko so brez simptomov oz. po navodilih pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika.

Če je rezultat samotestiranja pri učencih in dijakih, pozitiven, je potrebno ukrepanje po naslednjih korakih:
• skladno s poglavjem Sum okužbe pri otroku/učencu/dijaku v teh navodilih;
• starš ali skrbnik o pozitivnem rezultatu samotestiranja obvesti pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki učenca/dijaka napoti na potrditveni test. V primeru, da je pediater oz. izbrani osebni zdravnik odsoten, pokliče na vstopno točko, kjer izvajajo testiranje in jih prosi za termin potrditvenega testiranja;
• učenec/dijak do rezultatov potrditvenega testa ostane doma;
• če je rezultat potrditvenega testa negativen, ni nadaljnjih ukrepov. Učenec se vrne v VIZ, ko je brez
simptomov oz. po navodilih pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika;
• če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, o tem obvesti pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika,
ki mu odredi izolacijo. Prosimo starše, da o pozitivnem izvidu obvestijo VIZ.

Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa. Ukrepa se skladno s poglavjem 4.
Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2.

Dodatne informacije o samotestiranju so dostopne na: https://www.nijz.si/samotestiranje.

 

1. september 2022 – število šolskih ur po razredih za prvi šolski dan

1.a /
1.b /
2.a 5 – nato podaljšano bivanje
2.b 5 – nato podaljšano bivanje
3.a 5 – nato podaljšano bivanje
3.b 5 – nato podaljšano bivanje
4.a 4 – nato podaljšano bivanje
4.b 4 – nato podaljšano bivanje
5.a 5 – nato podaljšano bivanje
5.b 5 – nato podaljšano bivanje
6.a 5 ur
6.b 5 ur
7.a 5 ur
7.b 5 ur
8.a 5 ur
8.b 4 ur + varstvo vozačev
9.a 5 ur
9.b 6 ur
  1. ura do 11.55
  2. ura do 12.45
  3. ura do 13.35

 

Dostopnost