Dnevi dejavnosti 1. – 5. razred POŠ Liboje

1. VIO: ŠPORTNI DNEVI

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška

1.VIO
september 2019
Pohod na Brnico
Liboje
5 ur
Razredniki
POŠ Liboje
/
1.VIO
januar/februar
2020
Zimski športni dan – sankanje in igre na snegu
Liboje – hrib pri šoli
5 ur
Razredniki
/
1.VIO
april 2020
Atletika
Griže
5 ur
Sašo Kač
/
1.VIO
junij 2020
Pohod na Bukovico
Liboje
5 ur
Razredniki
/
1.VIO
maj 2020
Evropski športni dan – športni val
Griže
5 ur
 Sašo Kač, razredniki
/

Razred

mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška

(brez prevoza)

5.r (7. – 11. 10. 2019)
oktober
2019
Plavanje ŠVN
Debeli rtič
5 ur
Metka Umek
/
2. VIO
oktober 2019
Pohod
Brnica
5 ur
razredniki
/
2. VIO
februar  2020
Zimski športni dan – sankanje in igre na snegu
Liboje – hrib pri šoli
5 ur
razredniki
/
2. VIO
april
2020
Atletika
Žalec
5 ur
Metka Umek
/
2. VIO
junij
2020
Športni val
Griže
5 ur
Sašo Kač
/
1. VIO: KULTURNI DNEVI

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška

1.     VIO
Dogovor
januar/ februar 2020
Gremo v gledališče
……………………….
Operne pravljice
Žalec
Griže
5 ur
Vodja 1.VIO, razrednik, zkšt Žalec
Vodja 1.VIO, razrednik
Cena vstopnice za predstavo
+prevoz
1. VIO
december
2019
Unesco- prireditev ob 20. Jubileju
Griže
5 ur
Vodja unesca, razredniki
/
1. VIO
marec 2020
Moja družina- priprava kulturnega programa za starše
Griže
5 ur
Razredniki
/
1.VIO
april 2020
Zaključek bralne značke – bralni maraton, (gost …….)
Griže
5 ur
Breda veber
 cena predstavitve gosta

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška

 
2. VIO
december
2019
Pletemo niti mreže z jubilejem unesca
Griže, Liboje
5 ur
Monika Pinter,
razredniki
(1.-9.r)
material
2. VIO
po dogovoru
(jan./feb.)
Heidi
Žalec
5 ur
Polona Čmer
cena vstopnice za predstavo
+prevoz
2. VIO
marec- maj
2020
Lutkovna predstava, muzej
Ljubljana
5 ur
Mojca Govek Plevnik
cena vstopnic za predstavo, muzej (10evrov)
+prevoz
1. R: TEHNIŠKI DNEVI

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška

1.
oktober 2019
Prometni dan
Liboje
5 ur
Jani Pišek,   razredniki POŠ Liboje
material
1.
marec 2020
Od ideje do izdelka
Liboje
5 ur
Razredniki POŠ Liboje
material
1.
junij 2020
Arhitekturno oblikovanje
Liboje
5 ur
Razredniki POŠ Liboje
material
2. R: TEHNIŠKI DNEVI

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška

2.
oktober 2019
Prometni dan
Liboje
5 ur
Jani Pišek,
razredniki POŠ Liboje
material
2.
marec 2020
Od ideje do izdelka (izdelek iz različnih materialov)
Liboje
5 ur
Razredniki POŠ Liboje
material
2.
junij 2020
Arhitekturno oblikovanje
Liboje
5 ur
Razredniki POŠ Liboje
/
3. R: TEHNIŠKI DNEVI

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška

3.
oktober 2019
Prometni dan
Liboje
5 ur
Jani Pišek,   razredniki POŠ Liboje
material
3.
marec 2020
Od ideje do izdelka
(moja družina)
Liboje
5 ur
Razredniki POŠ Liboje
material
3.
junij 2019
Arhitekturno oblikovanje
Liboje
5 ur
Razredniki POŠ Liboje
/
4. R: TEHNIŠKI DNEVI

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška
4.
september
2019
Promet
Griže, Liboje
5 ur
Jani Pišek
Material
4.
marec
2020
Od ideje do izdelka
Liboje
5 ur
Darja Kovač, razredniki
Material
4.
POŠ Liboje
maj
2020
Izdelek iz tehniške škatle
Liboje
5 ur
Darja Kovač
/
4.
junij
2020
Arhitekturno oblikovanje
Liboje
5 ur
Darja Kovač
/
5.R: TEHNIŠKI DNEVI

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška
5.
september
2019
Promet
Griže, Liboje
5 ur
Jani Pišek
/
5.
januar
2020
Izdelek iz tehniške škatle – hladilna torba
Liboje
5 ur
Martina Govejšek
/
5.
marec
2020
Od ideje do izdelka
Liboje
5 ur
Darja Kovač, Martina Govejšek
Material
5.
april
2020
Kolesarski izpit
Šempeter
5 ur
Martina Govejšek
/
1. R: NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška
1.
Dogovor
Skrbimo za zdravje
–        Zdravstvena sistematika
Žalec
5 ur
Razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec
/
1.
oktober 2019
Gozd
Liboje
5 ur
Razredniki POŠ Liboje
/
1.
17. 10. 2019
Jaz in okolje
(UNESCO)
Liboje
5 ur
Razredniki
/
 
2. R: NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška
2.
Dogovor
Skrbimo za zdravje
– zobna sistematika
Petrovče
5 ur
Razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec
/
2.
oktober 2019
Gozd
Liboje
5 ur
Razrednik POŠ Liboje
/
2.
17. 10. 2019
Jaz in okolje
(UNESCO)
Liboje
5 ur
Razredniki
 /
3. R: NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška
3.
Dogovor
Skrbimo za zdravje – sistematika
Žalec
5 ur
Razredniki POŠ Liboje, svetovalna služba v sodelovanju  z ZD Žalec
/
3.
17. 10. 2019
Jaz in okolje
(UNESCO)
Liboje
5 ur
Razredniki
/
3.
junij 2019
Zrak
Liboje
5 ur
Razredniki POŠ Liboje
/
4.R: NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška

4.
oktober
17. 10. 2019
Jaz in okolje
(unesco-na-ma poti)
Griže, Liboje
5 ur
Monika Pinter
Material
4.
februar
2020
Poskusi iz vsakdanjega življenja (mikroskopiranje)
Liboje
5 ur
Darja Kovač
/
4.
maj
2020
Zrak
Liboje
5 ur
Darja Kovač
/
5.R: NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška

5.
oktober
7. 10. 2019-11. 10. 2019
ŠVN
Rastlinstvo in živalstvo primorskega sveta
Debeli Rtič
5 ur
Mojca Govek Plevnik
/
5.
oktober
17. 10. 2019
Jaz in okolje
(unesco-na-ma poti)
Griže, Liboje
5 ur
Monika Pinter
Material
5.
junij
Naprave in stroji
Liboje
5 ur
Martina Govejšek
/