Interesne dejavnosti

 

Dejavnosti vodi učitelj šole ali zunanji izvajalec. Aktivnosti vzpodbujajo razvijanje ustvarjalnosti, domišljije in osebne rasti na najrazličnejših področjih umetnosti, kulture, tehnike, računalništva, športa, Unesca.

OŠ Griže

Dejavnost Mentor Razred
KULTURNO-UMETNIŠKO PODROČJE

Angleška bralna značka

 

Saša Silovšek

Valentina Uplaznik Tičič

Polona Jelen

Marko Šavc

3. – 9.
Šolski radio Polona Jelen 6. – 9.
Englishclub

Saša Silovšek

Valentina Uplaznik Tičič

6. – 7.
Bralna značka Polona Čmer 6. – 9.
Folklora Monika Pinter 2. – 3. , 4. – 6.
Gledališki krožek Tanja Turnšek 2. – 6.
Likovni krožek Breda Bračko 6. – 9.
Mediacija Petra Župevc 5. – 9.
Movieclub Marko Šavc 6.
MPZ Andreja Konovšek 6. – 9.
Mlajši OPZ Mateja Hleb 1. – 2.
OPZ Brigita Lesjak 3. – 5.
Vesela šola Mojca Govek Plevnik 4. – 6.
Šolski band Matjaž Mavhar, Marko Šavc po dogovoru
Ustvarjalnice Maja Kampuš 1. – 3.
Knjižničarski krožek Polona Jelen 6. – 9
Ustvarjalno pisanje Vesna Družinec Pilko 6. – 9.
POLJUDNO-ZNANSTVENO PODROČJE
Turistični krožek Marija Vaš 6. – 9.

Naravoslovni  krožek

Čebelarski krožek

Matjaž Mavhar

4. – 5.

dogovor

Naravoslovni  krožek Martina Petelinek 6. – 7.
Logika Sonja Denša 6. – 9.
Programiranje Tjaša Kos 6. – 9.
UNESCO krožek Martina Petelinek 1. – 9.
Vesela šola Sonja Denša 7. – 9.
Jaz in okolje Karmen Hrastnik 6. – 9.
Razvedrilna matematika Marija Vaš 6. – 9.
Kemija za šalo in zares Vesna Navodnik Ocvirk 6. – 9.
ŠPORTNO PODROČJE
Potepanje po bližnji okolici šole Alenka Turk 1. – 3.
Prometni krožek Ivan Pišek 6. – 9.
Igre z žogo Sašo Kač 6. – 9.
Mladina in gore Karmen Hrastnik po dogovoru
Atletika Metka Umek 6. – 9.
Kolesarski izpit

Mojca Govek Plevnik

Matjaž Mavhar

5.

POŠ Liboje

Dejavnost Mentor Razred
KULTURNO-UMETNIŠKO PODROČJE
OPZ Andreja Konovšek 1. – 5.
Nemščina Valentina Uplaznik Tičič 1. – 5.
Likovno-dekorativni krožek Suzana Zagorec 1. – 5.
Folklora Vlasta Polenik 1. – 5.
Kolesarski izpit Martina Govejšek 5.
Dramsko-recitatorski krožek Darja Kovač 1. – 5.
Mediacija Tanja Turnšek 5. r
Naravoslovno-matematični krožek Martina Govejšek 4. – 5.