OBVESTILO O SPREMEMBI POSLOVNEGA RAČUNA

OBVESTILO O SPREMEMBI POSLOVNEGA RAČUNA

Zaradi prenosa podračunov proračunskih uporabnikov enotnega zakladniškega računa Občine Žalec v enotni zakladniški račun države, bo od 1. 12. 2021 za Osnovno šolo Griže aktiviran nov transakcijski račun.

Naziv proračunskega uporabnika Stari podračun do  30.11.2021 Novi podračun od  01.12.2021
Osnovna šola Griže 013906030687671 011006008355118

Uprava za javna plačila RS ne omogoča prehodnega obdobja, zato vas prosimo da:

  • plačila od vključno 1. 12. 2021 dalje izvedete na novi TRR,
  • za  e-račune za dobavljeno blago in opravljene storitve izstavljene od  1. 12. 2021 dalje uporabljate novi TRR,
  • v svojih evidencah ažurirate naš novi TRR,
  • v vseh poslovnih listinah, ki bodo zapadle po  30. 11. 2021, navajate naš novi TRR.

Za morebitna vprašanja smo dostopni na e-naslovu: osce-grize@os-grize.si

 

 

Dostopnost