UNESCO

UNESCO ASPnet

Šolska koordinatorica: Mateja Hleb

Namestnica: Polona Čmer

UNESCO  je organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Ustanovljena je bila leta 1945 s sedežem v Franciji.

UNESCO ASP mreža je nastala kot Projektna mreža združenih šol (Associated Schools Project Network) leta 1953. Naša šola je bila sprejeta v mrežo leta 1999.

Zaradi razmer v svetu: onesnaževanja okolja, uničevanja naravnih virov, vojn, trgovine z drogami, kršitve človekovih pravic, nerazvitosti, rasizma …

so štiri glavne ASPnet teme:
  • SVETOVNI PROBLEMI IN VLOGA ZN PRI NJIHOVEM REŠEVANJU
  • IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
  • MIR IN ČLOVEKOVE PRAVICE
  • MEDKULTURNO UČENJE 

Naše delo v okviru Unesca temelji na štirih temeljnih načelih, 

DELORSOVIH STEBRIH,

ki so v vsakem organiziranem učenju deležni enake pozornosti. Ti stebri so:

  1. UČITI SE, DA BI VEDELI,
  2. UČITI SE, DA BI ZNALI DELATI,
  3. UČITI SE, DA BI ZNALI ŽIVETI SKUPAJ,
  4. UČITI SE BITI.

Zavezanost tem načelom zahteva širjenje časovnih in prostorskih okvirov izobraževanja medpredmetno povezovanje sodelovalne oblike dela, kar spodbuja občutenja soodvisnosti in povezanosti kot zavedanje, da v težavah nisi sam.

Šola sledi smernicam ASPnet z izvedbo lastnega nacionalnega  projekta, obeleževanjem mednarodnih dni ter sodelovanje v nekaterih projektih drugi šol.

IZVEDBA LASTNEGA NACIONALNEGA PROJEKTA:

PLETEMO NITI MREŽE

V šolskem letu 2023/2024 bomo izvedli projekt: PLETEMO NITI MREŽE  S SRCEM IN Z GLAVO

Projektni tim za izvedbo akcij v okviru Unesca sestavljajo: Marija Pavčnik, Sabina Skarlovnik, Matjaž Mavhar, Tina Uplaznik Tičić, Vesna Navodnik Ocvirk, Polona Čmer in Mateja Hleb

 

Dostopnost