KNJIŽNICA

Šolska knjižnica je informacijsko in kulturno središče Osnovne šole Griže.

Na naši šoli imamo šolsko knjižnico razdeljeno na dve enoti: ena je v šoli OŠ Griže, druga pa v podružnični šoli POŠ Liboje.

Učenci si lahko izposojajo knjige za domače branje, bralno značko, najdejo pa lahko tudi veliko zanimivega branja za razvedrilo in prosti čas. Skupaj je na razpolago  več kot  20000 enot knjižnega gradiva: leposlovja, strokovne literature, leksikonov, enciklopedij, atlasov, slovarjev. Knjižnica ima na voljo tudi 3 računalniška mesta.

Članarine v Šolski knjižnici ni. Rok izposoje knjig je 21 dni. Učenci, ki knjig ne vrnejo v 21 dneh, dobijo ustno opozorilo o vračanju knjig.

Protokol šolske knjižnice OŠ GRIŽE.

Protokol šolske knjižnice POŠ LIBOJE.

 

ČAS ODPRTOSTI ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je odprta samo po urniku!

Ura Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
0 odprta POŠ Liboje odprta odprta  
1  odprta POŠ Liboje      
2 odprta       odprta
3 odprta       odprta
4 odprta       odprta
5 odprta      

odprta

6 odprta odprta odprta odprta

odprta

7 odprta odprta odprta odprta

odprta

 

https://1ka.arnes.si/a/aae907a0

 

Dostopnost