Dnevi dejavnosti 1. – 5. razred OŠ Griže

Kulturni dnevi

OŠ Griže 1. – 3.
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. 3. Pikin festival 13. 9. 2022 Vlasta Polenik prevoz, vstopnina
1. 3. Pust 21. 2. 2023 Petra Župevc material
1. 3. Božično-novoletni bazar december 2022 Polonca Jelen, Tamara Potočnik material
1. 3. Baletna predstava april Tjaša Centrih prevoz, vstopnina

 

OŠ Griže 4. – 5.
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4. – 5. Gledališka ali lutkovna predstava September/oktober 2022 Vodja aktiva,, razredniki prevoz, vstopnina
4. – 5. Božično-novoletni bazar december 2022 Polonca Jelen, Tamara Potočnik material
4. – 5. Pust 21. 2. 2023 Petra Župevc material

Vsebina ostalih načrtovanih kulturnih dejavnosti in zadolžitev

Mesec Vsebina Kraj Nastopajoči / udeleženci Koordinacija
december 2021 Obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti Griže nastopajoči učenci, njihovi mentorji Sabina Jevšenak, Ana Rudnik Pavlica, mentorji

 

 

 

 

februar 2022

 

 

 

 

Slovenski kulturni praznik – slovesnost ob 8. februarju  v Domu II. Slovenskega tabora v Žalcu

 

 

 

Obeležitev kulturnega praznika v šoli

 

 

 

 

Sprejem učencev 3. razreda v ŠKD

Žalec

 

 

 

Griže

 

 

 

Griže

Liboje

nagrajeni učenci, njihovi mentorji

 

 

 

vsi učenci šole

 

 

 

tretješolci

Matjaž Mavhar, Darja Kovač

 

 

 

Sabina Jevšenak, Polona Jelen, Petra Župevc, Mateja Hleb, Darja Kovač

 

Sabina Skarlovnik

Darja Kovač

junij 2022 Obeležitev dneva državnosti Griže nastopajoči učenci, njihovi mentorji Sabina Jevšenak, Sabina Skarlovnik, Marko Šavc, mentorji

Sodelovanje s KS Griže, OŽ Žalec

Mesec Vsebina Kraj Odgovorni za izvedbo
september 2021 Srečanje starejših krajanov Griže Vlasta Polenik
oktober 2021 Obeleženje dneva reformacije in  spomina na mrtve

avla šole

spomenik pred šolo

Polona Čmer, Brigita Lesjak,

Mojca Govek Plevnik

november 2021 Prireditev ob dnevu spomina na mrtve (sodelovanje v programu)

krajevni spomenik

POŠ Liboje

Petra Župevc

Matjaž Mavhar

februar 2022 Občni zbor PD Zabukovica oz. Liboje Griže Alenka Turk, Suzana Zagorec
marec 2022 Prireditev ob 8. marcu Dom kulture Griže Sabina Skarlovnik, Brigita Lesjak
8. marec 2022 Prireditev KS Griže in PD Zabukovica Hom Tjaša Centrih
marec 2022 Občni zbor zveze borcev  Griže Breda Bračko, Ana Rudnik Pavlica
maj 2022 Prireditev pri spomeniku v Zabukovici Zabukovica Martina Govejšek, Andreja Konovšek
junij 2022 Tek za življenje Žalec Andreja Konovšek,
23. avgust 2022 Krajevni praznik Griže Ana Rudnik Pavlica

Naravoslovni dnevi  

OŠ Griže, 1. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. UNESCO – Ekologija in bonton Marec 2023 Vesna Navodnik Ocvirk, Matjaž Mavhar Prevoz – pogojno
1. Gozd oktober 2022 Razredniki  
1. Voda – poizkusi z vodo Junij 2023 Razrednik  

 

OŠ Griže, 2. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
2. UNESCO – Ekologija in bonton Marec 2023 Vesna Navodnik Ocvirk, Matjaž Mavhar Prevoz – pogojno
2. Gozd Oktober 2022 Razrednik  
2. Skrbimo za zdravje po dogovoru Razredniki, Biljana Milanković, ZD Žalec  

 

OŠ Griže, 3. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
3. UNESCO – Ekologija in bonton Marec 2023 Vesna Navodnik Ocvirk, Matjaž Mavhar Prevoz – pogojno
3. Kmetija oktober 2023 Petra Župevc  
3. Kresnička Januar 2023 Sabina Skarlovnik  

 

OŠ Griže, 4. in 5. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4., 5. Rastlinstvo in živalstvo Oktober 2021 Razrednik Strošek ŠVN
4., 5. UNESCO – Ekologija in bonton Marec 2023 Vesna Navodnik Ocvirk, Matjaž Mavhar UNESCO – Ekologija in bonton

5.

 

 

4.

Rimska nekropola, jama Pekel, gozdna učna  pot

 

Kresnička

Maj 2023

 

 

januar

Martina Govejšek

 

 

Razrednik

strošek prevoza in vstopnine

 

 

 

Športni dnevi

OŠ Griže, 1. – 3.  
Razred Evropski dan športa (Vrbje) september 2022 Sašo Kač, razredniki Opis pričakovanih stroškov  
1. – 3. Zimski ŠD Januar/februar 2023 Monika Pinter, Razredniki    
1. – 3. Atletika in testiranje (Griže) April 2023 Sašo Kač, Sabina Skarlovnik    
1. – 3. Pohod oktober 2022 Razredniki    
1. – 3. Pohod maj 2023 Razredniki    
1. – 3. Evropski dan športa (Vrbje) september 2022 Sašo Kač, razredniki    
OŠ Griže, 4. – 5.
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4., 5. Evropski dan športa (Vrbje) september 2023 Sašo Kač, razredniki  
4., 5. Zimski ŠD Januar/februar 2023 Razredniki  
4., 5. Atletika in testiranje (Griže) April 202 Sašo Kač, razredniki  
4./5. Pohod Brnica/Plavanje ŠVN September/oktober 2021 Razredniki  
4., 5. Športni val Junij 2023 Sašo Kač, razredniki  

Tehniški dnevi 

OŠ Griže, 1. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. Promet oktober 2022 Ivan Pišek, Alenka Turk Material
1. Od ideje do izdelka (za bazar) November 2022 Petra Župevc Material
1. Od ideje do izdelka (Moja družina) februar 2023 Razredniki Material

 

OŠ Griže, 2. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
2. Promet oktober 2022 Ivan Pišek, Alenka Turk Material
2. Od ideje do izdelka (za bazar) November 2022 Petra Župevc Material
2. Od ideje do izdelka (Moja družina) februar 2023 Razredniki Material

 

OŠ Griže, 3. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
3. Promet oktober 2022 Ivan Pišek, Alenka Turk Material
3. Od ideje do izdelka (za bazar) November 2022 Petra Župevc Material
3. Od ideje do izdelka (Moja družina) februar 2023 Razredniki Material

 

OŠ Griže,  4. in 5. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4., 5. Promet oktober 2022 Ivan Pišek, Alenka Turk Material
4., 5. Od ideje do izdelka (za bazar) November 2022 Petra Župevc Material
4., 5. Izdelek iz naravoslovne škatle Marec 2023 Razredniki  
4./5. Elektrika in magnetizem/ Kolesarski izpit Junij 2023 Razredniki  

 

Druge zadolžitve in naloge učiteljev

Učitelji posameznega razreda oziroma oddelka izdelajo letne priprave po predmetih, predvidijo vse dejavnosti in so odgovorni za pripravo in izvedbo pouka po programu.

Program dni dejavnosti je sestavni del letne priprave učiteljev. Določeni dnevi dejavnosti so vključeni tudi v program ŠVN. V primeru potrebe po zagotovitvi dodatnih spremljevalcev glede na veljavne normative se razrednik posvetuje s pomočnico ravnateljice. Ob zaključku posameznih dni dejavnosti učitelji napišejo poročilo o realizaciji (predloga v e-zbornici) in predstavijo delo svojih učencev v učilnicah ali na panojih na hodniku.

Vsi učitelji so vedno prisotni pri malici učencev in jim ustrezno pomagajo. Dežurstvo med rekreativnim odmorom opravljajo dežurni učitelji in po potrebi vsak razrednik za svoj razred. Urnik dežurstev pripravita vodji 1. in 2. VIO v sodelovanju s pomočnico ravnateljice. 

Učitelji od 1. do 5. razreda izvajajo poleg pouka še naslednje aktivnosti z učenci: 

 • bralno značko,
 • športni znački Zlati sonček in Krpan,
 • udeležbo na Cici olimpijadi,
 • tekmovanje za zdrave in čiste zobe od 2. do 5. razreda,
 • tekmovanje za Vegovo priznanje iz znanja matematike od 1. do 5. razreda,
 • Veselo šolo od 4. do 5. razreda,
 • logiko od 4. do 5. razreda,
 • Mehurčki (3. razred) in tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje od 3. razreda dalje,
 • računalniško tekmovanje Bober od 2. do 5. razreda,
 • tekmovanje Računanje je igra  od 2. do 5. razreda,
 • tekmovanje v znanju naravoslovja Kresniček od 4. do 5. razreda,
 • tekmovanje v znanju programiranja za 4. in 5. razred,
 • kolesarski izpit v 5. razredu,
 • projekte,
 • prireditve (šolske, razredne),
 • postavitve razstav v razredu, na hodniku, v avli (4. in 5. razred),
 • zbiralne akcije,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami ter društvi (vrtec, študentje, lovska družina, gozdarji, čebelarji, planinsko društvo).

 

Dostopnost