Dnevi dejavnosti 1. – 5. razred OŠ Griže

Kulturni dnevi

Dejavnost: kulturni dnevi  OŠ Griže in POŠ Liboje 1. – 3.
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. 3. UNESCO 16. 11. 2023 Tamara, UNESCO tim material
1. 3. Veseli december 7. 12. 2023 Razredniki Material
1. 3. Gledališče SNG Celje – HAJDI februar 2024 Brigita Lesjak Vstopnica, prevoz
1. 3. Razred se predstavi marec-maj Razredniki  

 

OŠ Griže 4. – 5.
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4. – 5. Gledališka ali lutkovna predstava september/oktober 2023 Vodja aktiva,, razredniki prevoz, vstopnina
4. – 5. UNESCO november 2023 Mateja Hleb, Tamara Potočnik material
4. – 5. Ledena pravljica december 2023 vodja aktiva material

 

Naravoslovni dnevi  

Dejavnost: naravoslovni dnevi  OŠ Griže, 1. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. Ekskurzija – Živalski vrt maj 2024 Razredniki Prevoz, vstopnina
1. Gozd oktober 2023 Razredniki  
1. Voda – poskusi z vodo junij 2024 Razrednik  

 

Dejavnost: naravoslovni dnevi  OŠ Griže, 2. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
2. Zaključna ekskurzija – Rogatec maj 2024 Razredniki Prevoz, vstopnina
2. Gozd oktober 2023 Razredniki  
2. Skrbimo za zdravje junij 2024 Razredniki, Biljana Milanković, ZD Žalec  

 

Dejavnost: naravoslovni dnevi  OŠ Griže, 3. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
3. Naravoslovni tabor (2 dni) junij 2024 Razredniki Prevoz, nastanitev
3.

Dediščina domačega kraja/ Kresnička, poskusi

 

maj 2024 Razredniki  
3. Zaključna ekskurzija – Vitanje (Rogla) maj (junij) 2024 Razredniki Prevoz

 

Dejavnost: naravoslovni dnevi  OŠ Griže, 4., 5. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov

4.

 

5.

 

Gozd in rastlinstvo

 

Rastlinstvo in živalstvo

oktober

 

oktober

razrednik

 

razrednik

 

 

strošek ŠVN

4.

5.

ČUTILA

DAN ZDRAVJA 7.4.

april

april

razredniki

 

 

5.

 

 

4.

Rimska nekropola, jama Pekel, gozdna učna  pot

 

Snovi – poizkusi

maj

 

 

junij

Martina Govejšek

 

 

razrednik

prevoz, vstopnine

 

 

 

Športni dnevi

Dejavnost: športni dnevi  OŠ Griže, 1. – 3.
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. – 3. Evropski dan športa (Vrbje) september 2023 Sašo Kač, razredniki  
1. – 3. Zimski ŠD januar/februar 2024 2. razred (Monika, Damjana), Razredniki  
1. – 3. Atletika in testiranje (Griže) april 2024 Sašo Kač, Sabina Skarlovnik  
1. – 3. Pohod oktober 2023 Razredniki  
1. – 2. Pohod maj 2024 Razredniki  
3. Pohod (del tabora) junij 2024 Razredniki Prevoz, nastanitev
Dejavnost: športni dnevi  OŠ Griže, 4. – 5.
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4., 5. Evropski dan športa (Vrbje) september Sašo Kač, razredniki  
4./5. Pohod Hom/Plavanje ŠVN september/oktober razredniki  
4., 5. Zimski ŠD januar/februar razredniki  
4., 5. Atletika in testiranje (Griže) april Sašo Kač, razredniki  
4., 5. Pohod (orientacija) maj razredniki, taborniki  

 

Tehniški dnevi 

OŠ Griže

Dejavnost: tehniški dnevi  OŠ Griže, 1. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. Žebljanje maj, junij 2024 Razredniki Material
1. Od ideje do izdelka (za bazar) november 2023 Karmen Hrastnik Material
1. Od ideje do izdelka (Moja družina) marec 2024 Razredniki Material

 

 

Dejavnost: tehniški dnevi  OŠ Griže, 2. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
2. Računalniška pismenost (Digitalček) januar 2024 Razredniki  
2. Od ideje do izdelka (za bazar) november 2023 Karmen Hrastnik Material
2. Od ideje do izdelka (Moja družina) marec 2024 Razredniki Material

 

Dejavnost: tehniški dnevi  OŠ Griže, 3. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
3. Računalniška pismenost (digitalček) april 2024 Razredniki Material
3. Od ideje do izdelka (za bazar) november 2023 Karmen Hrastnik Material
3. Od ideje do izdelka (Moja družina) februar 2024 Razredniki Material

 

Dejavnost: tehniški dnevi  OŠ Griže,  4. in 5. razred 
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4., 5. Od ideje do izdelka (za bazar) oktober Karmen Hrastnik material
4., 5. Tehnopark april Matjaž Mavhar vozovnica vlak in vstopnina
4., 5. Izdelek iz naravoslovne škatle marec razredniki material
4./5. Elektrika in magnetizem/ Kolesarski izpit junij razredniki material

 

 

 

 

 

 

 

Druge zadolžitve in naloge učiteljev

Učitelji posameznega razreda oziroma oddelka izdelajo letne priprave po predmetih, predvidijo vse dejavnosti in so odgovorni za pripravo in izvedbo pouka po programu.

Program dni dejavnosti je sestavni del letne priprave učiteljev. Določeni dnevi dejavnosti so vključeni tudi v program ŠVN. V primeru potrebe po zagotovitvi dodatnih spremljevalcev glede na veljavne normative se razrednik posvetuje s pomočnico ravnateljice. Ob zaključku posameznih dni dejavnosti učitelji napišejo poročilo o realizaciji (predloga v e-zbornici) in predstavijo delo svojih učencev v učilnicah ali na panojih na hodniku.

Vsi učitelji so vedno prisotni pri malici učencev in jim ustrezno pomagajo. Dežurstvo med rekreativnim odmorom opravljajo dežurni učitelji in po potrebi vsak razrednik za svoj razred. Urnik dežurstev pripravita vodji 1. in 2. VIO v sodelovanju s pomočnico ravnateljice. 

Učitelji od 1. do 5. razreda izvajajo poleg pouka še naslednje aktivnosti z učenci: 

 • bralno značko,
 • športni znački Zlati sonček in Krpan,
 • udeležbo na Cici olimpijadi,
 • tekmovanje za zdrave in čiste zobe od 2. do 5. razreda,
 • tekmovanje za Vegovo priznanje iz znanja matematike od 1. do 5. razreda,
 • Veselo šolo od 4. do 5. razreda,
 • logiko od 4. do 5. razreda,
 • Mehurčki (3. razred) in tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje od 3. razreda dalje,
 • računalniško tekmovanje Bober od 2. do 5. razreda,
 • tekmovanje Računanje je igra  od 2. do 5. razreda,
 • tekmovanje v znanju naravoslovja Kresniček od 4. do 5. razreda,
 • tekmovanje v znanju programiranja za 4. in 5. razred,
 • kolesarski izpit v 5. razredu,
 • projekte,
 • prireditve (šolske, razredne),
 • postavitve razstav v razredu, na hodniku, v avli (4. in 5. razred),
 • zbiralne akcije,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami ter društvi (vrtec, študentje, lovska družina, gozdarji, čebelarji, planinsko društvo).

 

Dostopnost