Citiranje literature

CITIRANJE literature in virov

Načini citiranja se med seboj sicer lahko razlikujejo po vrstnem redu podatkov. Bistveno pri citiranju je, da navedemo vse bibliografske podatke, ki omogočajo prepoznavanje določenega gradiva.

Citiranje, navajanje monografij – splošni obrazec:

PRIIMEK, Ime. Naslov. Kraj: založba, letnica. (Zbirka)

  • Primer citiranja monografije (en avtor):

INGOLIČ, Anton. Tajno društvo PGC. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993. (Zbirka Domen)

  • Primer citiranja monografije (dva ali trije avtorji):

HEDERIH, Darko, ŠKVORC, Marjan. Male sive celice 4. Maribor: samozaložba, 2009.

  • Primer citiranja monografije (več kot trije avtorji):

Enciklopedija Slovenije. Knj. 2. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998.

 

Citiranje, navajanje člankov – splošni obrazec:

PRIIMEK, Ime. Naslov članka. Naslov revije, št. letnik (leto), št. revije, str. članka.

  • Primer citiranja članka:

KOCE, Urška. Evolucija kril. Gea, XXIII (2013), september, str. 28-37.

 

Citiranje, navajanje spletnih strani – splošni obrazec:

Naslov spletne strani, dan dostopa

  • Primer citiranja spletne strani:

http//:www.pisanjebesedil.com/besedila-za-spletne-strani.html, na dan 09.09. 2010

 

V kolikor obstajajo ostali avtorski podatki jih je potrebno napisati:

PRIIMEK, Ime. Naslov. [Vrsta medija]. [Citirano datum citiranja].

Dostopno na naslovu: http://www

  • Primer citiranja:

Občina Žalec. [online]. [Citirano 2. 12. 2013]. Dostopno na naslovu: http://www.zalec.si/

Dostopnost