Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Na spletni strani šole smo starše že v začetku januarja obveščali o širjenju kroga upravičencev do brezplačnega kosila.  

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.

MIZŠ opozarja šolo, da za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, nima pravice iz CEUVIZ pridobivati podatkov o subvenciji.

Starši lahko sami iz odločbe o otroškem dodatku ugotovijo, ali je otrok upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina.

Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, pa so pristojni centri za socialno delo.

Dostopnost