ŠPORTNI DAN ATLETIKA

Ponovno je leto dni okoli in čaka nas atletski športni dan, ki bo v ponedeljek, 23. 4. 2018.

Pomerili se bomo na pravem atletskem stadionu v žalskem športnem centru, kjer vsi učenci in učitelji naše šole ustvarjamo pravo tekmovalno vzdušje ob športnem navijanju za vse nastopajoče. Izkušnje preteklih let so nam pokazale, da otroci z velikim veseljem sodelujejo, učitelji pošteno sodijo, upravičeni učenci pa jim pri delu pomagajo in spodbujajo tekmovalce pri nastopih.

Učenci POŠ Liboje pridejo v OŠ Griže z rednim avtobusom.

Učenci gredo pod vodstvom razrednikov na malico ob 8.15 (5. r. Griže in 4.- 5. r. Liboje v učilnico 5. r., 6. –  9. r. v jedilnico) in nato ob 8.30 peš, pod vodstvom spremljevalcev,  do stadiona v Žalcu. Na tribuni stadiona se vsi preoblečejo v športno opremo. Pričetek tekmovanja je ob 9.15.

Tekmovanje bo potekalo za vse učence naslednjih disciplinah: met žvižgača, skok v daljino, tek 60 m in tek 600 m.

Podeljeni bodo atletski pokali za najboljši oddelek, v vsaki triadi eden, glede na število 1., 2. in 3. mest v oddelku.

Tekmujejo vsi učenci, izjema so le zdravstveno opravičeni. Obvezna je športna opremaUčenci naj imajo s seboj tudi plastenko vode.

Jutranje varstvo, varstvo, dežurstvo in podaljšano bivanje tečejo  po urniku, prav tako dežurstvo in varstvo učiteljev 6.- 9. r. ter  prevozi.

Po prihodu iz stadiona so učenci, ki so vključeni v OPB,  v varstvu razrednikov, do prihoda učitelja v OPB.

Učenci od šestega do devetega razreda gredo po prihodu v šolo v varstvo, če čakajo na prevoz s kombijem ali avtobusom oz. gredo domov peš.

Naročniki kosil gredo na kosilo, prednost v jedilnici imajo učenci, ki gredo na avtobus ob 13.50.

Pred šolo se vračamo po končanem tekmovanju in podelitvi pokalov posameznim kategorijam. Predviden odhod iz stadiona je 12.45. Vsi učenci gredo peš do OŠ Griže. Učenci POŠ Liboje počakajo na prevoz z avtobusom v učilnici 5.r.

Želim vam prijeten atletski športni dan.

Metka Umek

Dostopnost