29. šolski otroški parlament

ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM

Šolstvo je tema, ki se v različnih kontekstih nenehno pojavlja. Prav je, da o njem spregovorimo tudi mi, v okviru šolskega otroškega parlamenta.

Imeli smo več debatnih tem, in sicer:

  • povezovanje med učenci, učitelji in delavci šole,
  • uvedba novih predmetov,
  • vzpostavitev ravnovesja med različnimi načini poučevanja,
  • kaj nas bi usposobilo za življenje.

V sredo, 13. februarja smo iskali rešitve in marsikatero tudi našli.

Za medobčinski parlament je bilo izvoljenih 8 učencev, in sicer: Luka Ostervuh (5. a), Anej Vodončnik (6. a), Nika Švencbir (7. a), Tinka Leskošek (8. a), Tjaša Tepić (8. b), Maj Krk (9. a), Žiga Gojznikar (9. b) in Nejc Jurhar (9. b).

Čestitamo!

V četrtek, 28. februarja, bo na OŠ Braslovče potekal medobčinski otroški parlament.

Mentorica otroškega parlamenta, Karmen Hrastnik

Dostopnost