Dejavnosti

Šola v skladu s predmetnikom devetletne osnovne šole (OBVEZNI  in RAZŠIRJEN program) organizira aktivnosti tudi izven prostora šole. To so:

  • aktivnosti povezane s predmeti, z izbirnimi predmeti in dnevi dejavnosti (kulturni, naravoslovni, športni, tehniški dnevi), in sicer poučne ekskurzije, ogledi kulturnih, športnih in drugih prireditev ter ustanov,
  • šole v naravi,
  • drugo.

Šola omogoča učencem sodelovanje v aktivnostih, ki jih organizirajo druge šole v slovenskem prostoru in tujini, kot so:

  • ustvarjalne in raziskovalne delavnice,
  • tekmovanja v znanju in športna tekmovanja,
  • drugo.

Osnovna šola starše pisno seznani s potrebnimi informacijami v zvezi z organizacijo določene aktivnosti izven šole (kraj, čas, način, vsebina izvedbe, cena in spremljevalci).

Dnevi dejavnosti omogočajo utrjevanje in povezovanje pridobljenih znanj, njihovo uporabo in nadgrajevanje s praktičnim učenjem.

DEJAVNOSTI ŠTEVILO TEDENSKO V RAZREDIH SKUPAJ UR
1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 130
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225
Tedni dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3 675

ZAKLJUČNE EKSKURZIJE

Relacije zaključnih ekskurzij

1. VIO

Živalski vrt – Ljubljana (1. razred OŠ Griže in POŠ Liboje)

Muzej na prostem – Rogatec (2. razred OŠ Griže in 2. 3. razred POŠ Liboje)

Ranč Dravinja  – Slovenske Konjice (3. razred OŠ Griže in 4., 5. razred POŠ Liboje)

2. VIO

Smer Koroška: Prežihovina, rudnik Mežica (4., 5. razred OŠ Griže)

Smer Prekmurje: Ptuj, Razkrižje, Dubrovnik (6. razred)

3. VIO

Smer Dolenjska: Rašica, Muljava, Stična (7. razred)

Smer Gorenjska: Radovljica, Vrba, Rodine, Doslovče (8. razred)

Smer Koroška: Slovenj Gradec, Gosposvetsko polje, Celovec (9. razred)


KULTURNI DNEVI

Dejavnosti vključujejo jezikovno, likovno, glasbeno, gledališko in filmsko kulturo; kulturo obnašanja, oblačenja in okolja ter omogočajo spoznavanje zgodovine naroda.

 Celostni kulturni dnevi    

Razred MeseC VSEBINA KRAJ
1.– 9. december  2013 Dobrodelni koncert Griže
1.– 6.7. – 9. februar 201412. november 2013 Gledališka predstava Pika NogavičkaGlasbena ura Godalkanje po Evropi SLG CeljeDom II. slovenskega tabora v Žalcu
1.– 9. 2. april 2014 Pletemo niti mreže z izbrano knjigo (UNESCO) Griže

Delni kulturni dnevi    

Razred MeseC VSEBINA KRAJ
1., 2., 3. december 2013 Novoletna predstava Griže
1., 2., 3. marec 2014 Pesniške ustvarjalnice Griže

ŠPORTNI DNEVI

Športni dnevi so namenjeni dejavnostim v naravi, kjer učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, se sprostijo in razvedrijo, poleg tega pa razvijajo interes za ukvarjanje s športom v prostem času.

POŠ Liboje

1. razred

Kraj Aktivnost Čas Odgovorni za izvedbo
Slomnik Planinski pohod Slomnik september razredničarka
Vrbje Za zdravo delam z glavo, tek oktober razredničarka, Sašo Kač
Liboje Sankanje, igre na snegu januar razredničarka, Sašo Kač
Brnica Planinski pohod po poteh KS Liboje april razredničarka, Sašo Kač
Griže Atletika april razredničarka, Metka Umek

2., 3. razred

Kraj Aktivnost Čas Odgovorni za izvedbo
Vrbje Za zdravo delam z glavo, tek oktober razredničarka, Sašo Kač
Liboje Sankanje, igre na snegu januar razredničarka, Sašo Kač
Celje Zaključek plavalnega tečaja, Golovec marec razredničarka
Brnica Planinski pohod po poteh KS Liboje april razredničarka, Sašo Kač
Griže Atletika april razredničarka, Metka Umek

4. , 5. razred

Kraj Aktivnost Čas Odgovorni za izvedbo
Šmohor Orientacija september razredničarka, Sašo Kač
Vrbje Za zdravo delam z glavo, tek oktober razredničarka, Sašo Kač
Liboje Sankanje, igre na snegu januar razredničarka, Sašo Kač
Brnica Planinski pohod po poteh KS Liboje april razredničarka, Sašo Kač
Griže Atletika april razredničarka, Metka Umek

Osnovna šola Griže

1. razred

Kraj Aktivnost Čas Odgovorni za izvedbo
Bukovica Pohod in orientacija september razredničarki, Sašo Kač
Vrbje Za zdravo delam z glavo, tek oktober razredničarki, Sašo Kač
Liboje Sankanje in igre na snegu januar razredničarki
Brnica Planinski pohod po poteh KS Liboje april razredničarki, Sašo Kač
Griže Atletika april razredničarki, Metka Umek

2. razred

 

Dostopnost