OBVESTILO DOLŽNIKOM ŠOLSKE PREHRANE

Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Ur. list RS 57/2015) omogoča, da se bodo upniki z dolžniki dogovorili o odpustih dolga.

Vrtci in osnovne šole v Občini Žalec, ki so javni zavodi, so upniki po tem sporazumu, ker je občina Žalec kot ustanoviteljica, pristopila k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov. Odpisujejo se dolgovi iz naslova neplačila vrtca oziroma šolske prehrane v osnovnih šolah. 

Dolžnik izpolni obrazec Predlog za sklenitev dogovora za odpust dolga ter ga osebno ali po pošti dostavi na osnovno šolo Griže pri kateri ima dolg, v obdobju med 3. avgustom in 31. oktobrom 2015. Kasnejših vlog se ne upošteva, prav tako se ne upoštevajo elektronske vloge. Upniki bodo upoštevali vrstni red prispetja oz. prejema vlog.

Vrtec in osnovna šola preko posebne elektronske baze (www.paketpomoci.si) ugotovi upravičenost dolžnika do odpusta dolga.

Upnik mora z dolžnikom skleniti dogovor o odpustu do 31. januarja 2016, sam postopek odpisa se lahko opravi kasneje.

Javnim vrtcem in osnovnim šolam bo skupno višino odpustov določila občina, kot ustanoviteljica.

POMOČ DOLŽNIKOM

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: 080 2002, uradne ure vsak dan od 9.00 do 15.00

Za pomoč se lahko dolžniki obrnejo tudi na pristojni Center za socialno delo, humanitarne organizacije Rdeči Križ Slovenije, Slovenska Karitas in Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Dostopnost