13. Unescov projekt

UNESCO 2023/24

Pletemo niti mreže S SRCEM IN Z GLAVO

 

S projektom Pletemo niti mreže s srcem in glavo želimo učence spodbuditi, da razmišljajo o šoli kot o prostoru, kjer vladata strpnost in nenasilje. Šolski prostor vedno bolj postaja kraj stika različnih kultur, običajev in navad. V šoli so dnevno v stiku posamezniki, ki se med sabo razlikujejo po svoji veroizpovedi, kulturi, stilu, obnašanju in nenazadnje videzu.
Z učenci se preko pogovora dotaknite teme nasilja – nenasilja, strpnosti – nestrpnosti (npr. okrogle mize, izkušnje, jutranji krog …). Lahko si pomagate z literarnimi zgodbami, igro vlog, reklamo ali kratkimi filmi. Spodbudite jih k pozitivnemu reševanju konfliktov in ozaveščanju pomena strpnosti in nenasilja v šoli. Pogovor nadgradite z ustvarjalno delavnico, na kateri izdelajte didaktični material in izdelke, ki bodo podkrepljeni z multimedijskimi vsebinami (video posnetki, fotografije, animacije, likovni in literarni prispevki, zloženke, plakati …), ki jih bomo ob koncu projekta strnili v zbornik.

Vse sodelujoče šole bodo prejele izdani zbornik s fotografijami izdelkov ter pripadajočimi QR kodami in povezavami do video vsebin v tiskani in elektronski obliki.

 

CILJ projekta
Vzpodbuditi strpno in nenasilno sobivanje/sodelovanje v šoli.
Predstaviti dejavnosti, ki so usmerjene v pozitivna ravnanja.
Slediti vsem štirim Deloresovim stebrom.

 

IZVEDBA projekta

Prijavljene šole do 31. 1. 2024 pošljite fotografije ali posnetke dejavnosti, pri katerih učenci izkazujejo strpnost na vsakodnevni ravni ter v konfliktnih situacijah. Pričakujemo likovne in literarne izdelke, video posnetke dejavnosti, v katerih učenci medsebojno sodelujejo, posnetke z navodili izdelave družabnih iger, ki jih lahko izdelajo tudi učenci drugih šol …

K sodelovanju in skupnemu ustvarjanju vabljeni sodelujoči otroci, učenci in dijaki.

Šole morajo obvezno priložiti tudi soglasje za objavo posnetkov/izdelkov na spletu in v zborniku.

Izdelki morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki:
– ime zavoda,
– ime in priimek učenca, starost,
– ime in priimek mentorja.

Izdelki in posnetki vseh sodelujočih šol, bodo vključeni v zbornik, ki bo izšel 16. 5. 2024 ob mednarodnem dnevu sobivanja v miru.

Izpolnjene prijavnice bomo sprejemali do petka, 17. februarja 2023. Prijavnice pošljete na naslov: tamara.potocnik@os-grize.si.

Veselimo se skupnega ustvarjanja.

 

Vodja projekta,

Tamara Potočni

 

 

UNESCO 2023/24 

Pletemo niti mreže S SRCEM IN Z GLAVO

16. 11. 2023

 

  Naslov delavnice: Mentor:
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
     
     

 

Vodja projekta:

Tamara Potočnik

 

Dostopnost