ŠOLSKI SKLAD OŠ GRIŽE

Šolski sklad OŠ Griže

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (135. člen) omogoča ustanovitev Šolskega sklada.

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Griže sestavlja 7 članov (4 strokovni delavci šole, ki jih je imenoval Svet šole, in 3 predstavniki staršev, ki jih je imenoval Svet staršev).

Predstavniki šole so:

 1. Vlasta Polenik (predsednica)
 2. Biljana Milanković
 3. Alenka Turk
 4. Valentina Uplaznik Tičić

Predstavniki staršev so:

 1. Saša Dedić
 2. Kristian Pesko
 3. Maruša Tomažič

Prispevki

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, občanov, drugih prostovoljnih prispevkov, donacij, zbiralnih akcij, sponzorjev, zapuščin itd.

Prostovoljni prispevki omogočajo nemoteno delo sklada in uresničevanje spodaj navedenih ciljev:

Cilji sklada so:

 • nakup nadstandardne opreme in pripomočkov za pouk;
 • sofinanciranje posameznih dejavnosti socialno šibkim učencem;
 • zviševanje standarda pouka oziroma vzgojno-izobraževalne dejavnosti in
 • financiranje dejavnosti za udeležbo otrok, učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

 

Prošnja OŠ Griže za donatorstvo

V šolski sklad je mogoče prispevati ali donirati preko UPN (univerzalni plačilni nalog) ali elektronskega bančništva.

PREJEMNIK: OŠ Griže, Griže 1a, 3302 Griže
IBAN prejemnika: 011006008355118

BIC prejemnika: BSLJSI2X
KODA NAMENA: OTHR
NAMEN PLAČILA: »Za šolski sklad«

 

PROŠNJA ZA DONATORSTVO ZA FIZIČNE OSEBE:

 

PROŠNJA ZA DONATORSTVO ZA PODJETJA:

Starše, ki ne zmorejo v celoti kriti stroškov dodatnih dejavnosti za svojega otroka, lahko izpolnijo “Vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada” (na povezavi spodaj) in jo predajo v svetovalno službo OŠ Griže. 

Vloga za dodelitev sredstev iz Šolskega sklada OŠ Griže

Pravilnik delovanja za Šolski sklad OŠ Griže

 

Namenite del dohodnine šolskemu skladu

Nova pravila delovanja Šolskega sklada OŠ Griže omogočajo, da šolskemu skladu namenite del svoje dohodnine (do 0,3 %). Namenitev dela dohodnine je brezplačna in vas nič ne stane, saj gre vaša plačana dohodnina šolskemu skladu (namesto v državni proračun).

Šolskemu skladu OŠ Griže lahko namenite del dohodnine zelo enostavno in sicer tako, da:

 • v portalu eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)« v katerem kot davčno številko upravičenca navedete »75852390« in vpišete odstotek »0,3«,
 • izpolnite obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije za Šolski sklad OŠ Griže s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole ali ga vaš otrok odda razredniku, lahko pa ga tudi sami pošljete ali odnesete na vaš finančni urad.

 

Podatki za FURS:

Dostopnost