Shema šolskega sadja in zelenjave

sssiz

(povzetek navodil osnovnim šolam za izvajanje ukrepa Shema šolskega sadja in zelenjave – SŠSZ)

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika. Znano je, da prebivalci Slovenije v dnevni prehrani ne zaužijemo priporočenih količin sadja in zelenjave, kar pogosto vpliva kot dodaten dejavnik tveganja pri pojavu številnih kroničnih obolenj in prezgodnje smrti.

Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranskih vlaknin in drugih zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava, pridelana pri lokalnih pridelovalcih, ki prideluje hrano na naravi, človeku in okolju prijazne načine. Študije namreč kažejo, da lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebujeta večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas. Pri teh živilih se namreč bistveno zmanjša njihova hranilna, biološka vrednost ter kakovost.

SŠSZ je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je spodbuditi porabo sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa.

Vsaka šola, ki se vključi v SŠSZ je dolžna sodelovati z izvajalcem vrednotenja. Učinke izvajanja SŠSZ bo spremljal in vrednotil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki mu je šola dolžna posredovati  naslednje izpolnjene obrazce:

Vprašalnik za učence (na začetku in na koncu šolskega leta)

Šola je ob začetku in koncu šolskega leta dolžna narediti posnetek stanja o uživanju sadja in zelenjave med učenci. Učenci v ta namen izpolnijo spletni vprašalnik za učence, ki bo dostopen na spletnem naslovu: http://anketa.nijz.si/SSS na začetku in na koncu šolskega leta. Na začetku šolskega leta bo do vprašalnika za učence možno dostopati od 15. septembra do 30. oktobra 2014, na koncu šolskega leta pa v zadnjih dneh pouka (od 18. maja do 24. junija 2015). O spletnem dostopu do vprašalnika za učence ob koncu šolskega leta bodo šole naknadno obveščene z okrožnico.

Od maja 2013 je aktivna posebna spletna stran o SŠSZ, namenjena obveščanju javnosti o shemi, predvsem pa šolam, staršem, otrokom in dobaviteljem sadja in zelenjave:

http://www.shemasolskegasadja.si/

Prek te spletne strani lahko dostopate na spletno stran facebook-a Shema šolskega sadja in zelenjave.

Dostopnost