Upravni organi šole

Upravna organa šole sestavljata SVET ZAVODA in SVET STARŠEV.

Dostopnost