Mediacija

URNIK VRSTNIŠKE MEDIACIJE

Vodja projekta: Ana Rudnik Pavlica

Člani tima:

šolske mediatorke Andreja Konovšek, Marija Pavčnik, Tanja Turnšek, Petra Župevc, Vlasta Polenik

vrstniški mediatorji Mihael Uplaznik, Patricija Ratej, Iza Polavder, Primož Halužan,  Jaka Kuhar, Gašper Veligošek, Pia Obreza, Nina Ribar, Luka Sopotnik, Lucija Užmah, Sara Gabrovec in Miha Dolinar.


KRATKA PREDSTAVITEV

Na šoli deluje tim šolskih mediatork, ki izvaja neformalno in formalno šolsko mediacijo.

V šolskem letu 2011/12 so se veščin mediacije naučili prvi vrstniški mediatorji, 12 učencev  od 4. do 9. razreda. V šolskem letu 2012/13 je izobraževanje uspešno zaključilo 6 učencev 6. razreda.

Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali z izobraževanjem vrstniških mediatorjev, ki jih bomo aktivno vključili v širšo izobraževalno mrežo učenja konstruktivnega reševanja konfliktov.

Udeležili se bomo 3. tabora vrstniške mediacije v Mariboru, ki bo 17. oktobra 2013.

Aktivno bomo sodelovali bomo na 3. mednarodnem Unescovem projektu, Pletemo niti mreže z izbrano knjigo. Izvedli bomo krajše obnovitvene delavnice za vrstniške mediatorje; na razrednih urah bomo mediacijske tehnike predstavili v 1. in 2. VIO.

CILJI PROJEKTA

– učenje nenasilne komunikacije

– usposabljanje učencev za konstruktivno reševanje konfliktov

– učenci znajo prevzeti odgovornost za svoja dejanja


KAJ JE MEDIACIJA?

Mediacija je ena od možnosti reševanja konfliktov, ki jo ponuja vzgojni načrt. Je proces, ki zajema vsaj dva udeleženca, med katerima je prišlo do spora; nastalo situacijo sta pripravljena rešiti na miren, strpen in produktiven način, pri čemer jima z različnimi tehnikami, veščinami in znanji pomaga tretja oseba.

Značilnosti šolske mediacije so:

 • mirno reševanje sporov,
 • dvig samospoštovanja in naše samopodobe,
 • prostovoljnost in zaupnost,
 • učenje sprejemanja odgovornosti,
 • zaveza resnici in iskanju rešitve za nastali problem,
 • zmanjševanje nasilnosti in agresije.

Mediator je:

 • dober poslušalec,
 • je nevtralen,
 • pomaga učencema, da problem rešita sama,
 • skrbi, da je proces zaupen,
 • pazi, da sta učenca pri pogovoru enakovredno upoštevana.

Pomen vrstniške mediacije

 • Je proces, v katerem sta udeležena dva učenca, ki sta v sporu in sta pripravljena iskati rešitev za nastali problem.
 • Pri reševanju sporov jima pomagata nevtralna vrstnika, ki z različnimi tehnikami usmerjata razlago različnih pogledov, izražanje želja, čustev in potreb z namenom, da bi sprta učenca poiskala najboljšo rešitev.
 • Je uspešna, če oba učenca čutita zadovoljstvo in če se iz situacije naučita kaj uporabnega za svoje življenje.

Mediacija je lahko uspešna, ker:

 • je odnos v sporu udeleženima sodelujoč in ne tekmovalen,
 • vpletena učenca sama nosita odgovornost za rešitev,
 • sprta učenca sama odločata, na kakšen način se bosta dogovorila oziroma rešila spor,
 • razmerje moči je enakovredno.

PROGRAM USPOSABLJANJA VRSTNIŠKIH MEDIATORJEV

1. DELAVNICA

Spoznal/a boš pravila mediacije in pridobival veščine vzdrževanja pravil mediacije in komuniciranja z mediantoma.

2. DELAVNICA

Spoznal/a boš:

 • pomen čustev,
 • vlogo vprašanj (zaprta/odprta)
 • jaz sporočila.

Pridobival/a boš veščine:

 • spodbujanja izražanja čustev, misli, prepričanj mediantov,
 • členjenja večjega problema na manjše probleme, osredotočanja na glavni problem, ki je privedel do spora.

3. DELAVNICA

Spoznal/a boš:

 • pomen vodenja pogovora in postavljanja pravih vprašanj,
 • pomen aktivnega poslušanja.

Pridobival/a boš veščine:

 • kako z vprašanji raziskati ozadje problema,
 • kako začutiti in opaziti čustva, ki se skrivajo v ozadju,
 • preokvirjanja izjav (očitki … želje).

4. DELAVNICA

Spoznal/a boš:

 • pomen iskanja rešitve, ki je sprejemljiva za medianta,
 • pošten dogovor.

Pridobival/a boš veščine:

 • postavljanja vprašanj za iskanje rešitve spora,
 • povzemanja možnih rešitev v dogovor, s katerim se medianta strinjata,
 • povzemanje dogovora, ki vodi v njegov podpis (pogodba).

5. DELAVNICA

Spoznal/a boš kako pridobljene veščine uporabiti, ko se sam/a znajdeš v sporu in pridobil/a veščine, kako delovati kot sam svoj mediator.

Dostopnost