Zanimive povezave

 

 

To sem jaz

http://www.tosemjaz.net/

 

TOM – telefon za otroke in mladostnike
http://www.e-tom.si/

 

http://www.na-svet.info/

Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije

http://www.misss.org/povezave.php?id=56

 

Skupaj proti izsiljevanju in drugim oblikam nasilja

https://docs.google.com/file/d/0BzU_fbQsYw6GdWtQanRlQ05KcFk/edit?pli=1#

 

Društvo Bravo – društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami

http://www.drustvo-bravo.si/

 

Mojaizbira.si

http://www.mojaizbira.si/

SAFE-SI, varna raba interneta

www.safe.si

 

Ministrstvo za šolstvo in šport

http://www.mss.gov.si/

 

Zavod RS za šolstvo

http://www.zrss.si/

 

Center za socialno delo Žalec

http://www.csd-zalec.si/

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

http://www.svet-center-mb.si/

 

Center za sluh in govor Maribor

http://www.z-csg.mb.edus.si/

Dostopnost