Naravoslovni dan v gozdu

Danes, 30.9.2014, smo imeli učenci 3. a razreda naravoslovni dan. O gozdu smo se učili v gozdu Hrastje, kjer je gozdna učna pot in učilnica na prostem.

V razredu smo se najprej pogovorili o obnašanju v cestnem prometu in poteku dneva. Pred odhodom proti gozdu smo si zadali prvo naravoslovno didaktično igro z naslovom, Kaj slišim. Tako so učenci hodili v koloni po dva in poslušali zvoke (naravne in umetne). Pri tabli z napisom, Gozdna učna pot Hrastje, smo tako najprej povedali, katere zvoke smo slišali. Učenci so bili na poti pozorni, saj so našteli prav vse, ki sva jih slišala tudi učitelja spremljevalca. Sledila je druga naravoslovna didaktična igra, Od kod piha veter. Nato so učenci prisluhnili kratki razlagi pomena gozdne učne poti, sami pa povedali, kako in zakaj se moramo v gozdu obnašati. Sledila je tretja naravoslovna didaktična igra, Skriti predmeti. Za tem pa smo se odpravili proti najstarejšemu in najdebelejšemu drevesu. Izvedli smo skupno nalogo na učnem listu in izmerili deblo. Potem smo se vrnili k učilnici na prostem, sproti pa z rumenimi ruticami označevali območje gozda, ki so ga učenci v nadaljevanju po navodilih opazovali in spoznavali. Delali so v dvojicah. Večina učencev je naloge izvajala samostojno, ostalim pa sva pomagala učitelja.

Ker smo na gozdnih tleh videli precej odpadkov, smo jih pred vrnitvijo v šolo tudi pobrali in vrgli v koš za smeti…Tja namreč tudi spadajo!

Pri povzetku se je pokazalo, da so bile naloge izvedene po zapisanih navodilih in da so učenci preživeli drugačen dan učenja. Bilo jim je všeč, da smo bili v naravi in želijo si še več takih dni.

 

Dostopnost