Dnevi dejavnosti POŠ LIBOJE

Tehniški dnevi

POŠ Liboje

Dejavnost: tehniški dnevi  POŠ Liboje, 1. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. Žebljanje november 2023 Razredniki Material
1. Od ideje do izdelka (za bazar) november 2023 Karmen Hrastnik Material
1. Moja družina marec, april 2024 Razredniki Material

 

Dejavnost: tehniški dnevi  POŠ Liboje, 2. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
2. Računalniška pismenost (Digitalček) januar 2024 razredniki  
2. Od ideje do izdelka (za bazar) november 2023 Karmen Hrastnik Material
2. Moja družina marec, april 2024 razredniki  

 

Dejavnost: tehniški dnevi  POŠ Liboje, 3. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
3. Žebljanje november 2023 Razredniki Material
3. Od ideje do izdelka (za bazar) november 2023 Karmen Hrastnik Material
3. Moja družina marec, april 2024 Razredniki Material

 

 

 

POŠ Liboje,  4. in 5. razred 
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4., 5. Od ideje do izdelka (za bazar) oktober 2023 Razrednik Material
4., 5. Izdelek iz naravoslovne škatle marec 2024 Razredniki  
4., 5. Tehnopark april 2024 Matjaž Mavhar  
4./5. Elektrika in magnetizem/ Kolesarski izpit junij 2024 Razredniki  

Naravoslovni dnevi

POŠ Liboje

POŠ Liboje, 1. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. Sejemo in sadimo marec 2024 Razrednik  
1. Zaključna ekskurzija maj 2024 Razrednik  
1. Voda – poizkusi z vodo junij 2024 Razrednik  

 

POŠ Liboje, 2. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
2. Računalniška pismenost (Digitalček) januar 2024  razrednik  
2. Zaključna ekskurzija maj 2024 Razrednik  
2. Naravoslovni poizkusi junij 2024 Razrednik  

 

POŠ Liboje, 3. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
3. Poizkusi z vodo junij 2024 Razrednik Prevoz – pogojno
3. Naravoslovni tabor junij 2024 Razrednik  
3. Zaključna ekskurzija maj 2024 Razrednik  
Dejavnost: naravoslovni dnevi  POŠ Liboje, 4., 5. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov

4.

 

5.

 

Gozd in rastlinstvo

 

Rastlinstvo in živalstvo

oktober

 

oktober

razrednik

 

razrednik

 

 

strošek ŠVN

4., 5. DAN ZDRAVJA 7.4. marec Matjaž Mavhar  
5., 4.

Rimska nekropola, jama Pekel, gozdna učna  pot

 

 

maj

 

 

 

Martina Govejšek

 

 

 

prevoz, vstopnine

 

 

Športni dnevi

POŠ Liboje

POŠ Liboje, 1. – 3.
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. – 3. Evropski dan športa (Vrbje) september 2023 Sašo Kač, razredniki  
1. – 3. Zimski ŠD januar/februar 2024 Monika Pinter, Razredniki  
1. – 3. Atletika in testiranje (Griže) april 2024 Sašo Kač, Sabina Skarlovnik  
1. – 3. Pohod oktober 2023 Razredniki  
1. – 3. Pohod maj 2024 Razredniki  

 

POŠ Liboje, 4. – 5. 
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4., 5. Evropski dan športa (Vrbje) september 2023 Sašo Kač, razredniki  
4., 5. Zimski ŠD januar/februar 2024 Razredniki  
4., 5. Atletika in testiranje (Griže) april 2024 Sašo Kač, razredniki  
4./5. Pohod Brnica/Plavanje ŠVN september/oktober 2023 Razredniki  
4., 5. Pohod/orientacija maj 2024 Sašo Kač, razredniki  

 

Kulturni dnevi

 POŠ Liboje

Dejavnost: kulturni dnevi  OŠ Griže in POŠ Liboje 1. – 3.
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. 3. UNESCO 16. 11. 2023 Tamara, UNESCO tim material
1. 3. Veseli december 7. 12. 2023 Razredniki Material
1. 3. Gledališče SNG Celje – HAJDI februar 2024 Brigita Lesjak Vstopnica, prevoz
1. 3. Razred se predstavi marec-maj 2024 Razredniki  

 

POŠ Liboje, 4. – 5. 
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4. – 5. Gledališka ali lutkovna predstava september/oktober 2023 Matjaž Mavhar, razredniki prevoz, vstopnina
4. – 5. UNESCO november 2023 Mateja Hleb, Tamara Potočnik material
4. – 5. Ledena pravljica december 202 Matjaž Mavhar Prevoz, vstopnina

 

Druge zadolžitve in naloge učiteljev

Učitelji posameznega razreda oziroma oddelka izdelajo letne priprave po predmetih, predvidijo vse dejavnosti in so odgovorni za pripravo in izvedbo pouka po programu.

Program dni dejavnosti je sestavni del letne priprave učiteljev. Določeni dnevi dejavnosti so vključeni tudi v program ŠVN. V primeru potrebe po zagotovitvi dodatnih spremljevalcev glede na veljavne normative se razrednik posvetuje s pomočnico ravnateljice. Ob zaključku posameznih dni dejavnosti učitelji napišejo poročilo o realizaciji (predloga v e-zbornici) in predstavijo delo svojih učencev v učilnicah ali na panojih na hodniku.

Vsi učitelji so vedno prisotni pri malici učencev in jim ustrezno pomagajo. Dežurstvo med rekreativnim odmorom opravljajo dežurni učitelji in po potrebi vsak razrednik za svoj razred. Urnik dežurstev pripravita vodji 1. in 2. VIO v sodelovanju s pomočnico ravnateljice. 

Učitelji od 1. do 5. razreda izvajajo poleg pouka še naslednje aktivnosti z učenci: 

 • bralno značko,
 • športni znački Zlati sonček in Krpan,
 • udeležbo na Cici olimpijadi,
 • tekmovanje za zdrave in čiste zobe od 2. do 5. razreda,
 • tekmovanje za Vegovo priznanje iz znanja matematike od 1. do 5. razreda,
 • Veselo šolo od 4. do 5. razreda,
 • logiko od 4. do 5. razreda,
 • Mehurčki (3. razred) in tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje od 3. razreda dalje,
 • računalniško tekmovanje Bober od 2. do 5. razreda,
 • tekmovanje Računanje je igra  od 2. do 5. razreda,
 • tekmovanje v znanju naravoslovja Kresniček od 4. do 5. razreda,
 • tekmovanje v znanju programiranja za 4. in 5. razred,
 • kolesarski izpit v 5. razredu,
 • projekte,
 • prireditve (šolske, razredne),
 • postavitve razstav v razredu, na hodniku, v avli (4. in 5. razred),
 • zbiralne akcije,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami ter društvi (vrtec, študentje, lovska družina, gozdarji, čebelarji, planinsko društvo).
Dostopnost