Dnevi dejavnosti POŠ LIBOJE

Tehniški dnevi

POŠ Liboje

POŠ Liboje, 1. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. Promet oktober 2022 Ivan Pišek, Alenka Turk Material
1. Od ideje do izdelka (za bazar) November 2022 Petra Župevc Material
1. Od ideje do izdelka (Moja družina) februar 2023 Razredniki Material

 

POŠ Liboje, 2. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
2. Promet oktober 2022 Ivan Pišek, Alenka Turk Material
2. Od ideje do izdelka (za bazar) November 2022 Petra Župevc Material
2. Od ideje do izdelka (Moja družina) februar 2023 Razredniki Material

 

POŠ Liboje, 3. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
3. Promet oktober 2022 Ivan Pišek, Alenka Turk Material
3. Od ideje do izdelka (za bazar) November 2022 Petra Župevc Material
3. Od ideje do izdelka (Moja družina) februar 2023 Razredniki Material

 

POŠ Liboje,  4. in 5. razred 
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4., 5. Promet oktober 2022 Ivan Pišek, Alenka Turk Material
4., 5. Od ideje do izdelka (za bazar) November 2022 Petra Župevc Material
4., 5. Izdelek iz naravoslovne škatle Marec 2023 Razredniki  
4./5. Elektrika in magnetizem/ Kolesarski izpit Junij 2023 Razredniki  

Naravoslovni dnevi

POŠ Liboje

POŠ Liboje, 1. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. UNESCO – Ekologija in bonton Marec 2023 Vesna Navodnik Ocvirk, Matjaž Mavhar  
1. Zaključna ekskurzija maj 2023 Razrednik  
1. Voda – poizkusi z vodo Junij 2023 Razrednik  

 

POŠ Liboje, 2. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
2. UNESCO – Ekologija in bonton Marec 2023 Vesna Navodnik Ocvirk, Matjaž Mavhar  
2. Zaključna ekskurzija maj 2023 Razrednik  
2. Voda – poizkusi z vodo Junij 2023 Razrednik  

 

POŠ Liboje, 3. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
3. UNESCO – Ekologija in bonton Marec 2023 Vesna Navodnik Ocvirk, Matjaž Mavhar Prevoz – pogojno
3. Kresnička Januar 2023 Razrednik  
3. Sprehod po čutilih Maj 2023 Razrednik  

 

POŠ Liboje, 4., 5. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4., 5. Rastlinstvo in živalstvo Oktober 2021 Razrednik Strošek ŠVN
4., 5. UNESCO – Ekologija in bonton Marec 2023 Vesna Navodnik Ocvirk, Matjaž Mavhar UNESCO – Ekologija in bonton

5.

 

 

 

4.

Rimska nekropola, jama Pekel, gozdna učna  pot

 

Kresnička

Maj 2023

 

 

 

januar

Martina Govejšek

 

 

 

Razrednik

strošek prevoza in vstopnine

 

 

 

 

Športni dnevi

POŠ Liboje

POŠ Liboje, 1. – 3.
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. – 3. Evropski dan športa (Vrbje) september 2022 Sašo Kač, razredniki  
1. – 3. Zimski ŠD Januar/februar 2023 Monika Pinter, Razredniki  
1. – 3. Atletika in testiranje (Griže) April 2023 Sašo Kač, Sabina Skarlovnik  
1. – 3. Pohod oktober 2022 Razredniki  
1. – 3. Pohod maj 2023 Razredniki  

 

POŠ Liboje, 4. – 5. 
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4., 5. Evropski dan športa (Vrbje) september 2022 Sašo Kač, razredniki  
4., 5. Zimski ŠD Januar/februar 2023 Razredniki  
4., 5. Atletika in testiranje (Griže) April 2023 Sašo Kač, razredniki  
4./5. Pohod Brnica/Plavanje ŠVN September/oktober 2022 Razredniki  
4., 5. Športni val Junij 2023 Sašo Kač, razredniki  

 

Kulturni dnevi

 POŠ Liboje

POŠ Liboje, 1. – 3.
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. 3. Pikin festival 13. 9. 2022 Vlasta Polenik prevoz, vstopnina
1. 3. Pust 21. 2. 2023 Petra Župevc material
1. 3. Božično-novoletni bazar december 2022 Polonca Jelen, Tamara Potočnik material
1. 3. Baletna predstava april Tjaša Centrih prevoz, vstopnina

 

POŠ Liboje, 4. – 5. 
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4. – 5. Gledališka ali lutkovna predstava September/oktober 2022 Vodja aktiva,, razredniki prevoz, vstopnina
4. – 5. Božično-novoletni bazar december 2022 Polonca Jelen, Tamara Potočnik material
4. – 5. Pust 21. 2. 2023 Petra Župevc material

 

Druge zadolžitve in naloge učiteljev

Učitelji posameznega razreda oziroma oddelka izdelajo letne priprave po predmetih, predvidijo vse dejavnosti in so odgovorni za pripravo in izvedbo pouka po programu.

Program dni dejavnosti je sestavni del letne priprave učiteljev. Določeni dnevi dejavnosti so vključeni tudi v program ŠVN. V primeru potrebe po zagotovitvi dodatnih spremljevalcev glede na veljavne normative se razrednik posvetuje s pomočnico ravnateljice. Ob zaključku posameznih dni dejavnosti učitelji napišejo poročilo o realizaciji (predloga v e-zbornici) in predstavijo delo svojih učencev v učilnicah ali na panojih na hodniku.

Vsi učitelji so vedno prisotni pri malici učencev in jim ustrezno pomagajo. Dežurstvo med rekreativnim odmorom opravljajo dežurni učitelji in po potrebi vsak razrednik za svoj razred. Urnik dežurstev pripravita vodji 1. in 2. VIO v sodelovanju s pomočnico ravnateljice. 

Učitelji od 1. do 5. razreda izvajajo poleg pouka še naslednje aktivnosti z učenci: 

 • bralno značko,
 • športni znački Zlati sonček in Krpan,
 • udeležbo na Cici olimpijadi,
 • tekmovanje za zdrave in čiste zobe od 2. do 5. razreda,
 • tekmovanje za Vegovo priznanje iz znanja matematike od 1. do 5. razreda,
 • Veselo šolo od 4. do 5. razreda,
 • logiko od 4. do 5. razreda,
 • Mehurčki (3. razred) in tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje od 3. razreda dalje,
 • računalniško tekmovanje Bober od 2. do 5. razreda,
 • tekmovanje Računanje je igra  od 2. do 5. razreda,
 • tekmovanje v znanju naravoslovja Kresniček od 4. do 5. razreda,
 • tekmovanje v znanju programiranja za 4. in 5. razred,
 • kolesarski izpit v 5. razredu,
 • projekte,
 • prireditve (šolske, razredne),
 • postavitve razstav v razredu, na hodniku, v avli (4. in 5. razred),
 • zbiralne akcije,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami ter društvi (vrtec, študentje, lovska družina, gozdarji, čebelarji, planinsko društvo).
Dostopnost