Angleška bralna značka

Tudi letos bomo na šoli organizirali tekmovanje za angleško bralno značko. Učenci si boste v šolski knjižnici sami izbirali knjige, ki so na razpolago za vaš razred in vas zanimajo. Edina omejitev letos je število knjig, ki jih morate prebrati.

Kot prejšnja leta,  je potrebno opraviti ustni del, ki poteka v obliki pogovora o prebranih knjigah (vsak torek 0.uro, v učinici za angleščino), potrebno pa je oddati tudi kratko pisno obnovo knjige, ki jo oddate učiteljici na obrazcu.

 Za osvojitev angleške bralne značke je za posamezne razrede določeno naslednje število knjig:

Razred Število knjig
4. razred 3
5. razred 4
6. razred 4
7. razred  4
8. razred 5
9. razred 5

 

Mentorica: Saša Silovšek

Dostopnost