VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju bomo vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.

Vpis v prvi razred na OŠ Griže bo potekal v torek, 10. februarja 2015, in sicer ob 14.30 in 15. uri.prvo

Na POŠ Liboje bo potekal vpis v torek, 10. februarja 2015, ob 9. uri. Če vam termin ne ustreza, nas lahko pokličete na telefonsko številko (03) 620 92 44.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši ste po zakonu obvezani vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu – na matični šoli OŠ Griže oziroma POŠ Liboje.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišete otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru da starši želite otroka prepisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš, morate:

  • obvezno vpisati otroka pri nas,
  • na izbrano šolo najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis nasloviti vlogo, v kateri navedete razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite otroka prepisati v našo šolo in ne živite v tem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Prosimo vas, da s seboj prinesete na vpogled otrokov osebni dokument ali rojstni list.

1. Matična osnovna šola Griže

Griže

Migojnice

Pongrac (razen hišnih številk od 155 do 170/a)

Zabukovica (razen hišnih številk od 138 do 160/a in hišne številke 169).

2. Podružnična osnovna šola Liboje

Brnica (razen hišnih številk 1, 1a, 1b, 2,3,4,5)

Kasaze (razen hišnih številk 1,1a,2,4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 66, 66a, 66b,  66c, 66d, 67, 68, 68a, 68b, 69, 69a, 69b, 69c, 69e, 70, 70a, 70b, 70c, 70d, 70e,    70f, 70g, 70h, 70i, 70j, 70k, 70l, 71, 71a, 72, 72a, 72b,73, 74, 74a, 75, 77, 77a, 76, 78, 79, 81, 84, 86, 87, 88, 88a, 89, 93, 93a)

Liboje

Pongrac (od hišne številke 155 do 170/a)

Zabukovica (od hišne številke 138 do 160/a in hišne številke 169).

Odložitev je možna na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (ZOŠ, 45. člen).

ODLOŽITEV ŠOLANJA

  • Odlog šolanja za eno leto potrdi komisija v sestavi: šolski zdravnik, šolski svetovalni delavec, pedagog in vzgojitelj.
  • V primeru odloga otrok eno leto počaka doma ali v vrtcu, ponoven vpis ni potreben.

 

mag. Biljana Milanković, šolska svetovalna delavka

Dostopnost