“Pešec -BODI preVIDEN”

Med 2. in 15. februarjem 2015 poteka nacionalna preventivna akcija “Pešec – BODI preVIDEN”  v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022.

Pešci spadajo med ranljivejše skupine udeležencev, zato je njihova varnost ena izmed prioritet Nacionalnega programa. Delež umrlih pešcev v prometu je v lanskem letu predstavljal 13% med vsemi smrtnimi žrtvami prometnih nesreč. Med pešci so najbolj ogroženi starejši, saj je bila kar polovica umrlih v lanskem letu starejša od 65 let. Med poškodovanimi pa so tudi otroci in mladostniki.

Največ prometnih nesreč z udeležbo pešcev se zgodi v jesenko-zimskih mesecih, od oktobra do marca, zato so tudi aktivnosti usmerjene v to obdobje.

Velika večina prometnih nesreč z udeležbo pešcev se zgodi v naseljih. Glavni vzroki prometnih nesreč z najhujšimi posledicami za pešce so neupoštevanje in odvzem prednosti, v veliki meri pri prečkanju, tudi na označenih prehodih za pešce, nepravilnosti pešca ter neprilagojena ali prehitra vožnja.

Ključni cilji akcije so:

  • Zmanjšanje števila prometnih nesreč z udeležbo pešcev ter zmanjšanje teže posledic
  • Povečanje uporabe odsevnih teles pri pešcih

V sklopu akcije bodo na nacionalni ravni potekale aktivnosti različnih državnih in lokalnih organov ter nevladnih organizacij.

Več o poteku akcije lahko najdete na spletni povezavi:
http://www.avp-rs.si/novice/1007-pricetek-preventivne-akcije-za-vecjo-varnost-pescev-bodi-previden

Dostopnost