Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov

Spoštovani starši in učenci 3., 4.  in 5.razreda,

pred vami so publikacije s predstavitvijo neobveznih izbirnih predmetov, ki jih bomo ponudili učencem 4. , 5. in 6. razreda v šolskem letu 2016/2017.

V mesecu maju boste prejeli prijavnice, kjer boste lahko prostovoljno izbrali dve uri neobveznega izbirnega predmeta.

S klikom na posamezni predmet si lahko ogledate predstavitve  ponujenih predmetov, ki jih je pripravil Zavod Republike Slovenije za šolstvo.


Za učence 1. razreda se v skladu z 22. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13) izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v šolskem letu 2016/17. 

 

Dostopnost