Učbeniški sklad – obvestilo!

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin bodo objavljeni na spletni strani šole po 15. juniju.

Do 31. maja bo pripravljen Katalog potrjenih učbenikov za novo šolsko leto. Katalog pripravljajo Strokovni sveti na Zavodu RS za šolstvo.  Obdobje za izbor učbenikov na šolah je podaljšano do 15. junija 2015. V prvem in drugem izobraževalnem obdobju se bodo zaradi proračunskega primanjkljaja še uporabljali učbeniki, ki jim je potekel rok veljavnosti. Učbenike za tretje izobraževalno obdobje, ki jim je potekel rok uporabnosti pa bomo lahko zamenjali.

Dostopnost