Nagovor ravnateljice

Spoštovani učenci, sodelavci, starši!

Začenja se novo šolsko leto. Učencem griške in libojske šole se bo pridružilo 36 prvošolčkov na matični šoli in 8 prvošolčkov na podružnični šoli, poleg tega pa na centralno šolo prihaja 8 petošolcev iz Liboj. 3 učenci bodo letos novinci na griški šoli. Želimo jim, da se bodo v novi sredini počutili varno in sprejeto.

Šola je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki z različnimi oblikami pouka omogoča učencem organizirano, sistematično pridobivanje znanja in spretnosti. Učiti se, da bi vedeli, da bi znali delati, učiti se živeti, biti. Ta načela so vodila učnega procesa in vzgoje, pomembna so za medsebojno spoštovanje in sprejemanje različnosti, za poznavanje pravic in poznavanje dolžnosti.

Dobro sodelovanje med učitelji in starši lahko prispeva k boljšemu počutju in uspehu učencev. To nikakor ne pomeni, da moramo obveznosti otrok opraviti odrasli. Drobci znanja, ki jih učenec pridobi sam, problemi, ki jih sam reši, postanejo mnogo bolj njegovi, kot bi bili, če bi jih namesto njega reševali odrasli.

Zaposleni na šoli si bomo kot doslej prizadevali, da bomo učencem ponudili pester izbor področij in dejavnosti, ob katerih bodo lahko razvijali svoje potenciale. Trudili se bomo, da bo šolsko okolje zanje spodbujajoče, da bo krepilo njihovo pozitivno samopodobo. A pomembno je zavedanje, da za vedenje, ki ga otrok izbere in njegove posledice, odgovarja sam. Najpomembnejše učenje se dogaja v resničnem življenju ob resničnih problemih, ne v učilnicah.

Zaposleni smo ponosni na uspehe naših učencev. Ponosni nismo samo na rezultate v tekmovanjih iz znanja, umetnosti, športa ter ročnih spretnosti, ampak smo ponosni na tiste drobne pozitivne spremembe na področju otrokovih osebnostnih lastnosti, ki smo jih dosegli z iskanjem močnih posameznikovih področij in učenjem veščin komuniciranja.

Uspešnega dela šole si ne predstavljamo brez podpore in sodelovanja staršev. Starši in učitelji se ukvarjamo z vzgojo otrok, zato je prav, da smo na isti strani. Podpirajmo se pri reševanju težav, ki jih mladostnikom prinaša čas odraščanja v sodobni družbi. S pravo in strpno komunikacijo bomo probleme lahko reševali s skupnimi močmi. To nas lahko povezuje, krepi in bogati z življenjskimi in strokovnimi izkušnjami.

Vabimo vas, da se udeležujete roditeljskih sestankov, govoril­nih ur in predavanj, ki jih organiziramo za vas. Izkoristite predstavnike sveta staršev za posredovanje tehtnih vprašanj in utemeljenih ter realnih pobud. Trudili se bomo biti odzivni nanje. Prijazna beseda, iskrena in utemeljena pohvala motivirata starše, učence in zaposlene na šoli.

V dani Publikaciji na spletni strani predstavljamo najpomembnejše podatke iz življenja in dela naše šole. Sprotne informacije boste lahko vsi uporabniki našli na naši  spletni strani http://www.os-grize.si.

Želimo vam varno in uspešno šolsko leto.

Kolektiv OŠ Griže in POŠ Liboje z ravnateljico Marijo Pavčnik

Dostopnost