Sprejem prvošolčkov

Bil je prvi šolski dan za 36 prvošolcev griške šole.

Dostopnost