SIMBIOZA – računalniška delavnica

V septembru smo v sklopu vseslovenskega projekta SIMBIOZA GIBA s telovadbo povezali vse generacije. V tem tednu smo nadaljevali druženje z računalniškim opismenjevanjem mlajših in starejših generacij. Učenci predmetne stopnje so postali učitelji računalništva in s tem prenašali svoje znanje učencem prve triade in njihovim babicam.

Januarja bomo delavnici izvedli tudi na POŠ LIBOJE.

 

Dostopnost