Sanjski stroj na OŠ Griže

Osnovna šola Griže in podružnična šola POŠ Liboje sta v tem šolskem letu vstopili v projekt MyMachine Slovenija, kjer učenci, dijaki in študenti s sodelovanjem izdelajo sanjski stroj.

Vse skupaj se je začelo na začetku šolskega leta, ko so se učenci lotili risanja idej. Tam so izumili, narisali in pojasnili delovanje sanjskih strojev, ki si jih želijo.

V naslednjem koraku se je otroški ustvarjalnosti pridružila inovativnost študentov in dijakov Šolskega centra Velenje, ki so ob zavedanju tehničnih omejitev izbrali ideje, za katere so našli možnosti za izdelavo. Po temeljitem premisleku so se odločili, da se bodo lotili izdelave Primočka za varno vožnjo v avtu. Sanjski stroj si je zamislila učenka 3. razreda podružnične Osnovne šole Liboje.

Na podlagi izbora so sošolci in sošolke skupaj z avtorico izbranega stroja Lare Kosar dodelali idejo pripomočka za varno vožnjo v avtu:

»Pomočnik za varno vožnjo je namenjen voznikom avtomobilov in otrokom, ki so v avtu. V primeru prehitre vožnje bo stroj opozoril voznika z glasovnim sporočilom ‘Prehitro voziš!’ Ko bo voznik zmanjšal hitrost na priporočeno hitrost, bo stroj voznika z glasovnim sporočilom pohvalil. Pomočnik za varno vožnjo bo modre barve.«

sz5_DELO_online
Vir: http://www.delo.si/znanje/znanost/izdelujemo-sanjski-stroj-pripomocek-za-varno-voznjo.html

V nadaljevanju bodo študenti in dijaki poročali o poteku izdelave stroja, ki si ga bodo lahko učenci v juniju ogledali na razstavi v Ljubljani.

Potek izdealve stroja lahko spremljate na spletni strani časopisa Delo in na naši spletni strani.

Dostopnost