Naravoslovni dan RAVNANJE Z ODPADKI

V sredo, 13. oktobra 2016, smo za učence devetih razredov  izvedli naravoslovni dan, Ravnanje z odpadki. V goste smo povabili gospo Simono Bolarič, občina Celje služba za inšpekcijski nadzor, ter predstavnico Simbia mag. Heleno Kojnik, ki sta nam predstavili logistiko zbiranja in ločevanja odpadkov. Ogledali smo si nov Zbirni center ločevanja odpadkov v Žalcu ter obiskali BIO park, kjer smo si nabirali novih energij po energijskih točkah.

Vsak dan odlagamo vedno več smeti, zato je nujno ločevanje odpadkov. Veseli smo, da imamo v žalski občini svoj zbirni center, kamor lahko pripeljejo občani:

  • Ločeno zbrane frakcije (papir, steklo, embalažo)
  • Biološke odpadke
  • Nevarne odpadke
  • Kosovne odpadke (pohištvo, električna in elektronska oprema…)
  • Gradbene odpadke

Občani se identificirajo z osebnim dokumentom ali z odrezkom zadnje plačane položnice. Vse navedene odpadke razen gradbenih) lahko oddajo brez omejitev (v količinah, primernih za gospodinjstvo). Gradbene odpadke lahko oddajo v velikosti ene avtoprikolice štirikrat letno (skupaj cca. 3 kubične metre).

V letošnjem letu (od januarja do oktobra) so zbrali že 1731 ton odpadkov.

Le s pravilnim ravnanjem bomo ohranili naš planet še za naše zanamce.

Dan je bil lep in poučen, najbolje smo se počutili v čistem okolju BIO parka.

devetošolci

IMG_20161012_092204

IMG_20161012_103230

 

 

 

Dostopnost