31. državno tekmovanje iz znanja logike

V soboto, 22. oktobra 2016, je na naši šoli potekalo 31. državno tekmovanje iz znanja logike. Tekmovanje je potekalo na 22-tih lokacijah po Sloveniji, udeležilo pa se ga je 1856 tekmovalcev od 7. do 9. razreda. Na naši šoli je tekmovalo 17 šol: Osnovna šola Griže, I. osnovna šola Celje, I. osnovna šola Žalec, II. osnovna šola Celje, III. osnovna šola Celje, IV. osnovna šola Celje, Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Osnovna šola Dobrna, Osnovna šola Frana Kranjca Celje, Osnovna šola Frana Roša Celje, Osnovna šola Lava, Osnovna šola Prebold, Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo, Osnovna šola Lesično, Osnovna šola Vojnik in Osnovna šola Hudinja.

Za prijeten uvod tekmovanja iz znanja logike je poskrbela mažoretna skupina iz Liboj. Vse tekmovalce in mentorje sta poleg ravnateljice nagovorili tudi podžupanja dr. Hana Šuster Erjavec in predstavnica Zveze za tehnično kulturo Doris Keršič. 

In kaj sploh je logika?

Doris Keršič nam je zaupala, da je logika skladen proces povezovanja, misli, besed, stavkov, dogodkov ali predmetov v neko smiselno zaporedje. To zaporedje bi moralo biti sestavljeno tako, da je vsakemu razumljivo.

Upamo, da so naši učenci svoje misli in ideje pravilno povezovali pri reševanju nalog.

 

Dostopnost