Področno tekmovanje MLADINA IN GORE

V soboto, 12. 11. 2016, smo v sodelovanju s PD Zabukovica na pobudo PZS, gostili tekmovanje Mladina in gore za Štajersko regijo. Tekmovanje je sočasno potekalo v treh regijah. Poleg Štajerske še na Gorenjskem in Primorskem.

Tekmovanja na Oš Griže se je udeležilo 21 ekip. Našo šolo oziroma PD Zabukovica sta zastopali dve ekipi, Grižki cepini (Taja Dolinar, Nadja Ogris, Mark Pihler, Luka Jančić) in Zabukovški rovtarji (Žan Gojznikar, Eva Krušnik, Hana Gorišek, Blaž Čerenak).

Po treh zaporednih uvrstitvah na DP so Zabukovški rovtarji uvrstitev na DP zgrešili za las. S Štajerske regije se je na DP uvrstilo osem ekip, največ znanja pa je pokazala ekipa Slivniški svizci junior. Skupno se je na državno prvenstvo uvrstilo 20 ekip z vseh treh regij.

Organizacija tekmovanja je bila vzorna, kar so opazili tudi udeleženci drugih šol. K temu je prispevala usklajenost in pripravljenost zaposlenih, da sodelujejo pri organizaciji takšnega dogodka.

V vlogi organizatorja in mentorja ekip OŠ Griže je nastopil učitelj športa Sašo Kač.

Zahvala gre tekmovalcem, mentorjem, članom PD Zabukovica, PZS in zaposlenim na OŠ Griže ter vsem, ki ste kakorkoli pripomogli uspešni organizaciji tekmovanja.

Dostopnost