Simbioza računalniške delavnice

Na naši šoli je v tem tednu znova potekal projekt Simbioza.  Po jesenskem druženju pri urah športne vzgoje, smo na šoli izvedli še tečaj uporabe računalnika po principu medgeneracijskega sodelovanja, kjer so se učenci in starejši učili, izmenjevali izkušnje, se družili in spoznavali drug drugega. Tako na šoli vnašamo vrednote medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja, spodbujamo prostovoljstvo med mladimi in povečujemo e-pismenost starejših.

Dedki in babice so se skupaj s svojimi vnuki ob pomoči učenk predmetne stopnje naučili, kako uporabljati računalnik, urediti in natisniti besedilo, kako na spletu poiskati informacije, na kaj je potrebno paziti pri uporabi interneta in kako uporabljati elektronsko pošto.

Dostopnost