Samo še 4 dni za oddajo fotografij

OŠ Griže razpisuje fotografski natečaj na temo:

SLOVENIJA, MOJA DEŽELA

Mladi fotografi lahko na natečaju sodelujete s serijo od 3-5 fotografij. Natečaj je organiziran na šolski ravni.

Tema je zelo široka – s fotografijami prikažite lepote in zanimivosti naše dežele, utrip življenja in dela ljudi v posameznih delih Slovenije, posebnosti pokrajin …

Pomembno je, da ustvarjalci s serijo fotografij presežete zgolj beleženje stvarnosti in uporabite fotoaparat kot umetniški medij (prikaz  svetlobe in sence, kompozicija, detajli, izvirnost motiva…).

Fotografije so lahko posnete v črno-beli ali barvni tehniki in brez uporabe filtrov. Morajo biti avtorsko delo in opremljene z naslovom, datumom in krajem nastanka. Fotografija ne sme biti starejša od 1 leta. Minimalna ločljivost (resolucija) fotografij je 300 dpi.

Pogoji za sodelovanje in sistem izbora:

Serijo 3 – 5 fotografij,  razvitih na fotografskem papirju v velikosti A5 ali A4 formata, oddate v tajništvu šole najkasneje do 30. maja 2017.

Fotografije lahko oddate tudi v digitalni obliki (USB ključek, CD) ali pa jih pošljete po e-pošti na elektronski naslov: ana.cencelj@os-grize.si,  s pripisom: »Za fotografski natečaj«. Obvezno pripišite podatke o avtorju (ime, priimek, naslov fotografij).

Komisija v sestavi: Anamarija Cencelj, Andreja Konovšek, Marko Šavc in Breda Bračko bo pregledala prispele fotografije in izbrala 50 najboljših za razstavo, od teh pa določila 3 najboljše za 1., 2. in 3. nagrado v dveh kategorijah – razredna in predmetna stopnja.

Nagrade (za zdaj še presenečenje) bodo praktične narave. Vsi sodelujoči pa prejmejo tudi priznanje za sodelovanje.

Sodelovanje na natečaju hkrati tudi pomeni, da se sodelujoči strinjajo z uporabo njihovih fotografij za razstavo ali v druge propagandne namene OŠ Griže.

Vse učence vabimo, da se nam pridružite v čim večjem številu in uživate v odkrivanju lepot naše prelepe domovine SLOVENIJE!

Organizatorica natečaja:

Breda Bračko, OŠ Griže

 

Dostopnost