Rimljani in Celjski grofje

V torek, 6. 6. 2017 smo učenci petih in četrtega POŠ Liboje izvedli zaključno ekskurzijo. Ogledali smo si jamo Pekel, Rimsko nekropolo v Šempetru, muzej Mesto pod mestom v Celju in Stari grad Celje. Polni vtisov smo se pozno popoldne vrnili domov.

Dostopnost