OKTOBER – mednarodni mesec šolskih knjižnic

Praznovanje mednarodnega meseca šolskih knjižnic opozarja na široko paleto dejavnosti, s katerimi knjižnice učence in starše opremljajo za življenje.

Letošnje geslo se glasi: POVEZOVANJE SKUPNOSTI IN KULTUR

Geslo opozarja na pomen šolskih knjižnic in opozarja na povezovalni pomen. Šolske knjižnice so nujno potrebne pri razvoju medosebnih kompetenc, spodbujanju k strpnosti s sprejemanjem drugačnosti in pri razvoju posameznikovega kritičnega mišljenja, šolski knjižničarji so pomemben člen med učencem, učitelji in starši s sodelovanjem pri medpredmetnem poučevanju, razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnji družbi. Spodbudimo razmišljanje o široki paleti dejavnosti, s katerimi knjižnice učence in starše opremljajo za življenje.

Dejavnosti naše knjižnice v mesecu oktobru:

  • V času popoldanskih govorilnih ur bo odprti dan Šolske knjižnice za starše (OŠ Griže).
  • V avli šole prve triade in na POŠ Liboje je postavljena hiška kot menjalnica knjig, ki jih doma učenci ne potrebujete več. Ob menjalnici knjig je tudi kotiček za takojšnje branje. Ravno tako je menjalnica knjig za učitelje v zbornici šole.
  • Pripravili bomo čajanko za učitelje – pogovor o prebranih knjigah. Priključili se bomo akciji MSK Žalec Savinjčani beremo.
  • Pripravili bomo literarni večer.
  • Pričeli bomo s projektom Medgeneracijsko branje.
  • Ponovno se bo pričelo Branje pod krošnjami za male in velike (OŠ Griže). Vsak ponedeljek v rekreativnem odmoru (po prvi uri za 4. in 5. razred).
  • Med starši, učitelji izvedemo anketo o tem, kakšne so bile šolske knjižnice včasih. Izsledke objavimo po šolskem radiu.
  • Učenci člani knjižničarskega krožka pregledujejo spletne strani šolskih knjižnic in odkrivajo razlike med njimi.
  • Pripravili bomo razstavo najlepših slovenskih slikanic, jo odprli na literarnem večeru in poslali kratko poročilo na MKZ.

Želim vam lep mesec – in naj bo s knjigo!

                                                                                             Breda Veber, knjižničarka

Dostopnost