Okrožnica Športni val V Grižah – 29. 9. 2018

Spoštovani starši, krajani, prijatelji šole,

po šolskem koledarju je sobota, 29. september 2018, delovna sobota, s katero nadomeščamo 24. december 2018. Ta dan bomo izvedli dobrodelno prireditev Športni val v Grižah, in sicer že četrtič zaporedoma. V tednu od 23. do 30. septembra 2018 bo v celotni Evropski uniji letos prav tako že četrtič potekal Evropski teden športa (v nadaljevanju EWOS). Tudi naša šola se je aktivno vključila v t. i. Evropski šolski športni dan. Z aktivnostmi na Športnem valu promoviramo zdrav življenjski slog preko športnih iger, medgeneracijskega druženja in veselja pri različnih športnih aktivnostih.

Vabimo vas, da se nam pridružite, saj s to prireditvijo povezujemo šolo in kraj, različne generacije pa spodbujamo k aktivnemu preživljanju prostega časa in medsebojnemu druženju.

Prireditev poteka od 10. do 12. ure na površinah za šport (telovadnica, zunanja igrišča).

Ta dan NI organizirane malice in kosila.

Pa še navodila za učence …

Z učenci, ki bodo pomagali pri pripravi in pospravljanju prizorišča, se dogovori učitelj športa. O tem obvesti njihove starše.

Ostali učenci pridejo v šolo ob 9.40 kot običajno (peš, z organiziranim prevozom – avtobus, kombi) in NE zamujajo.

Avtobus bo iz začetne postaje v Libojah (Zagreben) odpeljal ob 9.10, v Zabukovici (Sipro) pa ob 9.25. Kombi začne z vožnjami ob 8.50 po voznem redu in z zamiki, ki veljajo v dneh pouka. 

Morebitno odsotnost starši pravočasno sporočijo razredniku učenca dan prej ali na dan prireditve (e-pošta, klic v tajništvo).

Oblečeni so v športno opremo. Po prihodu v šolo se preobujejo v šolske copate in gredo v matične učilnice.

Ob 9.50 jih sprejmejo razredniki, ki zabeležijo njihovo prisotnost. Učenci so dolžni upoštevati pravila šolskega in hišnega reda ter dodatna navodila, ki jih bodo dobili od razrednikov. Ko zapustijo učilnico, poskrbijo, da ostane takšna kot je bila, ko so vanjo vstopili (poravnane mize in stoli, čistoča na tleh, drugo). Razrednik zapre okna in zaklene učilnico. Učence pospremi v garderobo, kjer se preobujejo v športno obutev.

Skrbijo za V času poteka Športnega vala učenci preizkusijo različne aktivnosti. Pri tem upoštevajo navodila učiteljev oz. zunanjih izvajalcev. svojo varnost in zdravje ter varnost in zdravje drugih. V času, ko poteka prireditev, NE SMEJO zapuščati prireditvenega prostora.

Po končani prireditvi se osebno javijo razredniku ob času in na mestu, ki so ga predhodno dogovorili.

Učenci odidejo domov kot običajno (peš, s starši, z organiziranim prevozom).

Razredniki pospremijo vozače do šolske avtobusne postaje in so z njimi do odhoda avtobusa oz. kombija.

Avtobusa za Liboje in Zabukovico odpeljeta s postaje ob 12.20. Kombi prične z vožnjami ob 12.10.

Sašo Kač, vodja prireditve Športni val                                                               Marija Pavčnik, ravnateljica

Dostopnost