VABIMO

Spoštovani starši,

2. oktobra 2019 bomo v svojo sredino povabili Nino Ano Jäger, magistro prava in mediatorko, ki se dnevno ukvarja s pravno šolsko problematiko v praksi. Pri svojem delu s šolami spoznava, kako pomembno je osvetliti odgovornost učenca, to pa je pomembno tudi za učitelje in starše.
Izbrali smo temo Odgovornost učenca, ki je primerna za učence od 4. do 9. razreda. Govorila bo o pomenu spoštovanja do sočloveka, zlorabi virtualnih medijev, odgovornosti učenca v šoli in izven nje, uporabi mobitela v šoli, mejah pravic do svobode izražanja, pravilih šolskega reda, kaznivih dejanjih zoper čast in dobro ime, pomenu mirnega reševanja konfliktnih situacij v šoli. Pogovor bomo prilagodili številu in starosti učencev.

V popoldanskem času pa bo za vse starše OŠ Griže in POŠ Liboje predavateljica pripravila predavanje na temo Vzgojno delovanje šole v luči odgovornosti učenca, šole in staršev.

Predavanje, ki se bo začelo ob 17. uri, bo potekalo v telovadnici šole.

Obe izvajanji sta bili odlično sprejeti s strani učiteljev, učencev in njihovih staršev na šolah, kjer je to že izpeljala.
Spoštovani starši, želimo si, da skupaj pokažemo zavedanje družbene odgovornosti – sposobnosti biti konstruktivni član skupine, poznati svoje pravice in se zavedati svojih dolžnosti, krepiti odgovornost do sebe in drugih v skupnosti.

Kolektiva OŠ Griže in POŠ Liboje z ravnateljico Marijo Pavčnik

https://www.dnevnik.si/1042760334

Dostopnost