Obvestilo za starše

Griže, 7. 3. 2020

Spoštovani starši,

glede na trenutno epidemiološko situacijo naša šola izvaja vse ukrepe, ki jih priporoča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalni inštitut za javno zdravje. Njihova navodila si lahko preberete na naslednjem naslovu:

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-okuzb-dihal-in-drugih-podobnih-obolenj-v-vrtcihsolah

Prav tako je šola prejšnji teden imenovala še posebno delovno koordinacijsko skupino, ki je na sestanku sprejela dodatne preventivne ukrepe in načrtovala aktivnosti za njihovo uresničitev.

Tako smo se ponovno (Opomba: prve takšne dejavnosti smo izvedli že ob pojavu sezonskih nalezljivih bolezni) z učenci intenzivneje pogovorili o preventivnem ravnanju, o higieni rok, o pravilnem kašljanju in kihanju. V učilnicah in sanitarijah so slikovni prikazi in napotki o higieni rok in kašlja. Prav tako smo sprejeli še nekatere druge dogovore, ki so povezani predvsem s higieno prehranjevanja.

Učence smo opozorili, da je kakršnokoli namerno ignoriranje pravil oz. aktivnosti, norčevanje ali neprimerno govorjenje, žaljenje vrstnikov ali odraslih na račun morebitne okužbe, nedopustno.

Učenci imajo ves čas na razpolago milo, vodo in papirnate brisače (učilnice, sanitarije). V primeru, da tega ne bi bilo na razpolago, pa tudi razkužilo, ki ga lahko uporabljajo pod nadzorom odrasle osebe. Prav tako se izvajajo ukrepi vzdrževanja higiene v prostoru (učilnice, sanitarije, vhodi). Čiščenje kritičnih mest se po šoli praviloma izvede po glavnem odmoru in popoldan, ko se očisti cela šola.

Vpeljan je protokol ravnanja z učenci, pri katerih opazimo slabo počutje, še posebej, če je to povezano s simptomi (umik iz učilnice v »izolirno« sobo). Prav tako je izdelan protokol razkuževanja prostorov in opreme, če bi bilo ugotovljeno, da ga je uporabljala oseba s simptomi, ki bi lahko predstavljali tveganje za ostale. Nabavljena je osebna varovalna oprema za izvajalce aktivnosti, ki sledijo iz protokolov.

Z vsemi predstavljenimi aktivnostmi si prizadevamo zmanjšati možnost prenosa katerekoli morebitno nalezljive bolezni na širšo populacijo otrok in odraslih.

Ponovno vas prosimo, da v šolo ne pošiljate bolnih otrok ali otrok, ki že doma tarnajo o slabem počutju (na primer glavobol, bolečine v trebuhu, prebavne motnje).

Na tak način nam boste pomagali preprečiti, da bi se okužili še drugi, svojemu otroku pa boste dali možnost, da hitreje okreva.

Še naprej sledite navodilom NIJZ in obvestilom na spletni strani šole.

 

Hvala za vaše razumevanje in sodelovanje

 

Delovna koordinacijska skupina

Dostopnost