OBVESTILO, 13. 3. 2020

Griže, 13. 3. 2020

Spoštovani starši,

zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. Zaprtje šol je predvideno od 16. do 29. marca 2020.

Vsa obvestila o morebitnih spremembah bodo na spletni strani šole, poslali jih bomo tudi na vaše elektronske naslove.

Prekinitev učnega procesa bo trajala predvidoma dva tedna, lahko tudi več. Želimo si, da bi učenci čim manj izgubili stik z redno učno snovjo in obdržali tempo dela.  V ta namen bodo učitelji pripravili gradiva, ki jih bodo lahko učenci od 5. do 9. razreda spremljali preko spletnih učilnic, za ostale pa preko elektronske pošte (starši). Želimo si, da z otrokom dogovorite obveznosti, ki jih bo opravljal, ko ne bo pouka. Poskrbite, da bo uporaba interneta varna in smiselna.

Kontakt v primeru tehničnih težav: tjasa.kos@os-grize.si

 

Glede na razglašeno epidemijo je pomembno, da vsi odgovorno in skrbno izvajamo ukrepe za preprečitev širjenja nalezljive bolezni. Nujna sta higiena rok in kašlja. Prav tako vas prosimo, da poskrbite za svoje otroke, da se ne družijo z vrstniki na igriščih, v zaprtih prostorih, prehajajo iz ene lokacije na drugo.

Bodimo strpni do tistih, ki bi zboleli. Ne obsojajmo in ne širimo lažnih govoric. Bodimo odgovorni.

Verjamem, da si vsi želimo, da se stanje kmalu normalizira. Zavedati pa se moramo, da brez odgovornosti vsakega posameznika ne bo šlo.

Vam, vašim otrokom in vsem družinam želimo vse dobro.

 

Kolektiv OŠ Griže in POŠ Liboje

 

Dostopnost