OBVESTILO ZA STARŠE

Spoštovani starši,

zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, je v VIZ na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. Zaprtje šol je predvideno od 16. do 29. marca 2020. Zaradi epidemije je pomembno, da vsi odgovorno in skrbno izvajamo ukrepe za preprečitev širjenja nalezljive bolezni. Nujna sta higiena rok in kašlja.

Prekinitev učnega procesa bo trajala predvidoma dva tedna, vedno večja verjetnost je, da tudi dlje. Želimo si, da bi učenci čim manj izgubili stik z redno učno snovjo in obdržali tempo dela.

Z učenjem na daljavo smo začeli že prvi teden zaprtja šole. V ta namen so učencem 1. triletja učitelji pripravili gradiva, ki so jih učenci z navodili za delo odnesli domov že v petek, 13. marca 2020 oz. so jih staršem posredovali po elektronski pošti. Učenci od 4. do 5. razreda dostopajo do gradiv v spletni učilnici, učitelji jih posredujejo tudi na elektronske naslove staršev. Predmetni učitelji so za učence od 6. do 9. razreda gradiva nalagali v spletne učilnice (nekatere vsebine so še v pripravi), posameznim staršem pa poslali po e-pošti.

 

Uporabniki storitev smo 16. in 17. 3. zaradi preobremenjenosti sistemov opazili občasno počasnejše delovanje in nedostopnost nekaterih storitev, ki jih javni zavod Arnes nudi uporabnikom s področja vzgoje in izobraževanja. Na Arnesu so začeli v okviru možnosti povečevati kapacitete, ki omogočajo izobraževanje na daljavo. Zasnovo Arnes Učilnic, digitalnega učnega okolja, je ekipa strokovnjakov v nekaj dneh bistveno spremenila, kar omogoča veliko bolj enostavno dodajanje novih strežnikov. Kapacitete še vedno nadgrajujejo.

 

Zavedamo se, da je učenje na daljavo izziv za vse deležnike. Ob koncu prvega tedna učenja na daljavo smo pripravili anketo za starše. Na elektronske naslove ste dobili povezavo na to anketo. Vaši odgovori nam bodo v pomoč pri omilitvi težav učenja na daljavo in oblikovanju smernic za nadaljnje delo.

 

Z učenjem na daljavo nadaljujemo v drugem tednu zaprtja šole. Starše prosimo, da z otroki dogovorijo varno rabo interneta in spletnega komuniciranja. Spodbujajmo jih, naj bodo sami odgovorni za šolsko delo in naj naloge opravljajo kar se da samostojno. Prav gotovo pa bodo pri delu potrebovali usmeritve in pomoč nas odraslih.

 

Naše aktivnosti bodo v tem tednu pretežno usmerjene v komunikacijo z učenci, preverjanje in utrjevanje znanja, po potrebi obravnavo manjšega dela snovi, ki je primerna za učenje na daljavo.

Želimo vzpostaviti stik s starši učencev, ki se ne vključujejo v aktivnosti učenja na daljavo, da bi ugotovili razloge za to in s starši poiskali možne rešitve težav.

 

Razredniki oz. učitelji imajo možnosti za komunikacijo z učenci v spletnih učilnicah. Starši so lahko v stiku s posameznimi razredniki in učitelji tudi preko službenih elektronskih naslovov, ki so objavljeni na šolski spletni strani.

 

Želimo si strpne, sodelovalne komunikacije s starši, zavzeto in odgovorno delo učencev, ki ga lahko opravijo po svojih najboljših močeh in v danih razmerah.

Umirimo sebe, umirimo druge … Življenjsko energijo in optimizem bomo v naslednjih tednih potrebovali VSI.

 

Vam, vašim otrokom in vsem družinam želimo vse dobro.

 

Kolektiv OŠ Griže in POŠ Liboje z ravnateljico Marijo Pavčnik

Dostopnost