URNIK POUKA NA DALJAVO

Objavljamo urnik pouka na daljavo.

RAZLAGA

Urnik ne predstavlja domačega dela učencev, ampak predvsem razporeditev dostopnosti učiteljev.

Primer: 9. razred ima v ponedeljek na urniku matematiko. Učitelj učence predhodno obvesti o terminu, ko je na razpolago učencem tega razreda za ta predmet. V tem času lahko pripravi videokonferenco, lahko si dopisujejo po mailu, klepetu, lahko se slišijo po telefonu ipd. To je dan, ko bodo učenci dobili večino informacij in odgovorov v zvezi s predmetom, ki ga imajo na urniku. Delo si lahko potem razporedijo po svojih željah in možnostih. Do naslednjega srečanja morajo opraviti obveznosti, ki jih določi učitelj. Prihodnji ponedeljek so ponovno deležni dodatne razlage, pomoči, pojasnil, usmeritev … Seveda ni mišljeno, da tudi ostale dneve ne bi smeli komunicirati z učitelji, če je to potrebno. Prav tako se jim v spletni učilnici objavi/po elektronski pošti pošlje gradiva po dogovorjenem protokolu. Učenci lahko do vsebin predmeta kasneje dostopajo vsak dan.

Urnik ima uravnoteženo porazdeljene predmete z namenom, da učenci niso preobremenjeni in da imajo strukturo, po kateri se lahko ravnajo. Prav tako učitelj za vsak da ve, v katerem razredu je najbolj aktiven. Predmeti so na vrsti enkrat na teden.

 

 

Dostopnost