NAVODILA ZA VRAČANJE UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

Postopek vračanja gradiva bo potekal skladno z navodili in priporočili NIJZ.

V knjižnico vstopate posamično. Odložite gradivo na določeno mesto v knjižnici.
Učbenike iz US lahko vrnete samo v KOMPLETU (vse naenkrat)!

V primeru izgubljenega ali poškodovanega gradiva, se učencu zaračuna znesek, skladno s Pravilnikom o učbeniškem skladu (UL RS 12/20).

Razpored:

9.a in 9.b – TOREK, 9.6.2020 (3. ura), vračilo 4 učbenikov

2.- 5. razreda – TOREK, 16.6.2020 (zjutraj POŠ Liboje, nato OŠ Griže)

6. in 7. razred – SREDA, 17.6.2020

8. razred – ČETRTEK, 18.6.2020

Prosim, da odstranite iz učbenikov listke, jih odvijete, pobrišete kaj z radirko, če je to potrebno.

Dostopnost