Prvi dan pouka v šolskem letu 2020-2021

Griže, 28. 8. 2020

Spoštovani starši,

v torek, 1. 9. 2020, se v šolo vračajo vsi učenci. Šolsko leto se pričenja z modelom B, po katerem je šola dolžna izvajati številne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, zato vas obveščamo o nekaterih posebnostih.

S poukom bomo pričeli ob 8.20, zato naj učenci ne prihajajo v šolo predčasno. Vstop v šolo bo dovoljen (razen izjem) šele ob 8. uri. Pouk se bo končal različno, odvisno od števila ur na urniku*.

Smer prihoda, ki velja tudi za ostale dni pouka:

2. in 3. razred – vhod 1. triada

4. in 5. razred – službeni  vhod s parkirišča sever

6., 7., 8. in 9. razred – glavni vhod

Ob vstopu v šolo  bodo učence pričakali razredniki in razredničarke in jih usmerjali v garderobe in matične učilnice.

Na šolskih hodnikih in v garderobi je obvezna uporaba zaščitnih mask za vse učence od 4. do 9. razreda.

Učenci bodo pouk obiskovali v skupinah, to je v oddelkih, kot so bili organizirani skladno z našim Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2020/2021. Ves čas pouka bodo v matični učilnici. Razpored bo na vhodnih vratih.

Učenci, ki odhajajo domov peš, naj po končanem pouku čimprej odidejo domov. Za ostale bo organizirano varstvo vozačev in podaljšano bivanje.

 Šolski avtobusi vozijo po ustaljenem voznem redu:

  • prihod med 8.00 in 8.10 iz smeri Liboj in Zabukovice,
  • odhod iz Griž med 13.00 in 13.10 v smer Zabukovice,
  • odhod iz Griž med 13.50 in 14.00 v smer Zabukovice in Liboj.

Prav tako vozi tudi šolski kombi. Časovnica relacij bo objavljena na spletni strani šole (najkasneje v ponedeljek).

Na avtobusu in kombiju je za vse učence obvezna uporaba zaščitnih mask.

Prvi dan bo organizirana šolska malica za vse in kosilo za tiste, ki so nanj naročeni. V primeru, da učenec kosila ne potrebuje, to sporočite v tajništvo šole do ponedeljka, 31. 8. 2020.

Učenci naj v šolo prinesejo šolske copate, beležko in pribor za pisanje. Opozorite jih na upoštevanje splošnih higienskih ukrepov: higiena kašlja, higiena rok, pravilna raba maske, varnostna razdalja vsaj 1,5 m.

V šolo naj pridejo le popolnoma zdravi otroci.

Vstop v šolo je dovoljen le učencem in delavcem šole.

Kolektiv OŠ Griže

Dostopnost