PLETEMO NITI MREŽE Z ZDRAVJEM PO DOLGEM IN PO ČEZ

Letošnji jubilejni 20. Unescov projekt in 10. v okviru osrednjih tem, ki jih izbiramo pod okriljem prvega dela imena (Pletemo niti mreže), je vsebinsko vezan na dan Slovenske hrane, 20. 11. 2020.

Na naši šoli ga bomo izpeljali v obliki naravoslovnega dne, v petek, 20. 11. 2020.

Ker skrb za zdravje vključuje poleg zdrave prehrane tudi zdrav način življenja, bomo različne pristope k njegovemu ohranjanju spoznavali preko različnih aktivnosti. Pripravljen je nabor aktivnosti, ki se bo po triadah izvajal prilagojeno starostni stopnji učencev.

Unescove šole in vrtci Slovenije ter šole in vrtci Spodnje Savinjske doline bodo v projektu sodelovali z odmevom iskric ustvarjalnosti njihovih otrok. Poslali nam bodo različne izdelke, ki so nastali na njihovih šolah.

Pri vsem tem ne smemo pozabiti, da skrb za zdravje zahteva celosten pristop vse dni našega življenja.

Letošnji 10. Unescov projekt Pletemo niti mreže z zdravjem podolgem in po čez vodi ga. Polona Čmer, vsak od nas pa je povabljen, da prida svoj kamenček skupni zgodbi.

Vodja Unesca na šoli: Martina Petelinek

Naravoslovni dan
Potrebščine za naravoslovni dan

Dostopnost